KURZY KRESLENÍ V GALERII KRITIKŮ

 

GALERIE KRITIKŮ OTVÍRÁ OD 10. 11. DALŠÍ KURZ KRESLENÍ PRO PŘÍPRAVU  NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UMĚLECKÝCH ŠKOL!

JE MOŽNÉ SE STÁLE PŘIHLÁSIT!


PŘIHLÁŠKA


PAVEL TRNKA WEB


PAVEL TRNKA ŽIVOTOPIS

 

KURZY KRESLENI.jpg
VÝZVA GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA V PRAZE -  PŘIHLÁŠKY NA ODBORNÉ KURZY KRESLENÍ:

I. KURZ KRESBY PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL


Nabízíme Vám profesionální výuku kresby jako základ pro přijímačky na střední a vysoké výtvarné školy. Lektor MgA. Mgr. Pavel Trnka působí jako odborný asistent pro výuku figurální kresby, malby a ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské university v Plzni, kde vede i letní kurzy pro veřejnost – viz podrobný životopis v příloze. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby s názvem „Caves“, s cílem upozorňovat na hodnotnou tvorbu českých a zahraničních autorů. Společně s prof. Borisem Jirků připravuje každoročně mezinárodní výstavní projekt Figurama, jenž je výjimečný tím, že ukazuje různé přístupy k figurální kresbě u českých a zahraničních vysokých uměleckých škol.

 

Kurz nabízí odborné vedení ve výuce kresby od zátiší k figuře – pochopení prostoru, perspektivní zkratky, konstrukce, anatomie, stavby detailů lidského těla. Začátečníci se učí nejprve vnímat prostor, tvar a perspektivu na jednoduchém geometrickém zátiší. Učí se lineární konstrukční kresbě podle geometrického zjednodušování tvarů. Dalším cílem výuky je vyjádření barvy, světla a stínu – realistické zobrazení. Kresba se vyučuje i podle busty i živého modelu, k vyjádření objemů pomocí linie, světla a stínu. Dokonalé zvládnutí portrétu, charakteru, vystižení emocí, pohybového děje a atmosféry, a také hledání výtvarné zkratky patří k hlavním cílům kurzu. Figurální kresba se řadí k nejtěžším výtvarným disciplinám, je základem pro veškerou výtvarnou tvorbu a uplatňuje se samostatně zejména v ilustraci a komiksu.

 

 

Podmínky kurzu – dvouhodinová výuka jednou týdně, každý čtvrtek PM 17 – 19:00, v prostorách Galerie kritiků, Palác Adria v Praze. Dvouměsíční kurzovné za celkem 8 lekcí je 4.800,- Kč (600,- Kč jedna lekce), za účasti nejméně pěti uchazečů.

Zápis se provádí buď vyplněním přihlášky v příloze a zasláním mailem na adresu galeriekritiku@volny.cz anebo poštou či osobní návštěvou v Galerii kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, denně od 11 do 18 hodin, kromě pondělí. Kurzovné lze poukázat na bankovní účet uvedený v přihlášce, anebo poštovní poukázkou na adresu galerie, či osobním předáním. Kurz začíná ve čtvrtek 10. září 2016. Základní pomůcky pro kresbu poskytne galerie, další pomůcky pro individuální potřebu si určí uchazeč po dohodě s lektorem.

Uchazeči získávají volné vstupné na výstavy Galerie kritiků v období výuky kurzu a 20% slevy na prodej doprovodných tiskovin. Po ukončení kurzu bude absolventům vystaveno potvrzení o absolvování odborného školení.

 

 

 

Těšíme se na Vás !!

 

 

 

2..jpg

 

 

5..jpg

 

 

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po