Pravda materiálu, klam obrazu

 

„Pravda materiálu, klam obrazu / Truth of the Material, Delusion of the Image“

Kiyoshi Akiyama, Jaroslava Kadlecová, Přemysl Procházka, Ladislav Vlna

7. 3. – 24. 3. 2018

Téma výstavy vyjadřuje vztah mezi vlastnostmi materiálu a vizuální optikou obrazu. Posouvá nástěnný obraz k reliéfnímu vyjádření a reliéf k prostorovému objektu. Malba nabývá hodnot 3D obrazu, do popředí koncepčního tázání se znovu dostává optická iluze. Obraz díky svému intermediálnímu vyjádření nabývá nových významových hodnot. Je vyjádřen jako situace, či jako energie interakce mezi dílem a vnímatelem.

The theme of the exhibition expresses the relationship between the properties of the material and the visual optics of the picture. It shifts the wall painting to the relief expression and the relief to the spatial object. The painting acquires values of 3D image, the optical illusion is again at the forefront of conceptual questioning. The picture acquires, thanks to its intermedial expression, new meaning values. It is expressed as the situation, or the energy of interaction between the artwork and the perceiver.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro


GK18 pravda pozvanka A5.jpg
GK18 pravda pozvanka A52.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po