Another Fields

 


Youhei Kina a Josef Achrer


„Another Fields“


8. 11. – 27. 11. 2016, Galerie kritiků, Palác Adria v PrazeKonfrontační výstava českého a japonského autora, jejichž obrazy jsou tvořeny originální technikou a oscilují mezi objektem a abstraktní malbou, se koná po pražské Galerii kritiků v tokijské galerii Visions v prosinci 2016 a v Českém centru Tokyo v lednu-únoru 2017, u příležitosti „Roku české kultury“ - 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem. V malbě obou autorů je kladen důraz na kombinaci materiálů se zapracováním dekorativních prvků v reliéfních tvarech, povyšujících plochu obrazu na prostorový objekt.  

 

The confrontational exhibition of Czech and Japanese artist, whose works are made by original technique and oscillate between object and abstract painting, continues after Galerie kritiků in Prague in the Gallery Visions Tokyo in December 2016 and the Czech Center Tokyo in January-February 2017, on the occasion of „The Czech Culture Year“ - the 60th anniversary of renewal of the diplomatic relations between the Czech Republic and Japan. In painting of both artists the accent is put on the combination of materials with inplementation of the decorative elements in relief shapes, elevating the picture surface on the spatial object.Kurátoři / Curators:  Takashi Hayami a Vlasta Čiháková Noshiro

 

 

AF GK pozvanka.jpg AF GK pozvanka2.jpg


Tisková zprávaTisková zpráva česko-japonské výstavy „Another Fields“ – Josef Achrer a Youhei Kina

Galerie kritiků, Palác Adria 1. p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

8. 11. – 27. 11. 2016

Kurátorka:Vlasta Čiháková NoshiroVýstava se koná u příležitosti Roku české kultury - 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem, pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v České republice. Po uvedení v Praze pokračuje v Japonsku:

The Gallery of  Ningyocho Visions, Tokyo, 19. 12. – 24. 12. 2016

The Czech Centre Tokyo,16. 1. – 13. 2. 2017

kurátor: Takashi Hayami, koordinátor: Masaki Nakayama

 

 

Jedná se o konfrontaci malby českého a japonského autora, vytvářené originální technologií a oscilující mezi abstraktním obrazem a prostorovým objektem. Společné oběma umělcům je, že původním východiskem jejich tvorby je krajina, nikoli figurativní, avšak chápaná v kontextu křížení informatiky, živého vnímání a tvůrčí představivosti jako „krajina jinak“, vytvořená uměle na pomezí virtuálního a skutečného světa.


Josef Achrer, který je laureátem 6. Ceny kritiky za mladou malbu v roce 2012, používal ve svých  dřívějších obrazových cyklech techniku, zajímavou protlačováním barev z rubu na líc plátna s téměř monochromní tonalitou, připomínající mapy a textury zemského povrchu, či tušovou krajinomalbu v asijském pojetí. V jiném svém cyklu zkoumal východiska geometrické abstrakce pomocí geometrických rastrů, připomínajících urbánní architekturu s důrazem na imaginativní strukturu „obytného sektoru“. Od roku 2013 se však inspiruje fenoménem lidské potřeby být stále zásobován informacemi a daty. V jeho obrazech dochází k proměně od strukturálního členění plochy k radikálnější fyzické deformaci jejího tvaru, povyšující obraz na prostorový objekt. K tomu používá RGB barev, jež násobí účinek vnímání morfologické modifikace díla.


Youhei Kina zase používá jako podklad u svých obrazů tkaniny, často z kvalitního hedvábí nebo vrstveného ručního papíru, poučen tradicí klasických japonských technik. Texturu povrchu překrývá buď vrstvou jiného materiálu, nebo plochu kolážuje či přemalovává akrylem. V případě jeho obrazů je kladen důraz na kombinaci a skladbu různorodých prvků a vzorců v dekorativních kompozicích, rovněž zkoumajících možnosti použití informačních dat a barev RBG. Do plochy obrazu, povýšené na reliéfní útvar, zařazuje občas i japonské znakové písmo, jako piktografické vyjádření významu pojmu použitého materiálu.


U obou autorů dochází k prezentaci nového vývojového stupně malby, jež tautologicky vyjadřuje sebe sama a stává se něčím, co Achrer nazývá „ušlechtilými daty“. Ušlechtilost zde znamená, že se data v čase neztrácejí, ale nabývají nových stálých významů a obsahových hodnot. Tato filozofie je ve výstavě vyjádřena také jeho Manifestem data-ismu a obraz lze chápati jako dokumentaci tohoto poselství.


Josef Achrer – narozen 1982 v Praze, je absolventem pražské AVU (2004-2010). V roce 2007 navštěvoval ateliér malby na pražské UPM. V roce 2008 absolvoval studijní stáž v San Franciscua v roce 2013 podnikl studijní cestu do Pekingu. Člen bývalé skupiny OBR, v současné době vystavuje v Číně. Žije a pracuje v Praze.

 


 

RGB.jpg

RGB č.7 z cyklu DATA, 224 x 270 cm, kombinovaná technika na plátně, 2014Youhei Kina –
narozen 1979 v Tokiu, absolvoval Toyo Institute of Art & Design v Tokiu (2001-2004). Kromě autorských výstav v Japonsku vystavoval v roce 2007 v Muzeu současného umění v srbské Vojvodině a účastnil se výměnné česko-japonské výstavy Metaplay, Praha-Tokyo v roce 2014 a 2015. Žije a pracuje v Tokiu.

 

 

garden_of_image_table.jpg

Garden of Image Table, 145,5 x 268 cm, akryl na tkanině, 2016

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po