Jan Rýz - Hravé cykly / Playful Cycles

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016), pořádanou v retrospektivním výběru, v úterý 25. září 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin, za přítomnosti umělcovy rodiny. Výstava potrvá do 14. října 2018. Těšíme se na Vaši účast,

Hello, we would like to invite you to the opening of the exhibition Playful Cycles - Jan Rýz (1946-2016), held in a retrospective selection, on Tuesday 25th September 2018 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm, in the presence of the artist´s family. The exhibition will last until October 14, 2018. We look forward to your participation,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

JanRyz_pozvanka_A_EMAIL.jpg

 

JanRyz_pozvanka_B_EMAIL.jpg

Tisková zpráva – „Hravé cykly“ (částečná retrospektiva) – Jan Rýz (1946 - 2016 ), Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, 25.9. – 14. 10. 2018

Jan Rýz byl pražský malíř a sochař, který do svého předčasného úmrtí před dvěma lety uspořádal celkem 20 samostatných výstav, přiměřeně hodnocen je však až v poslední době. Pro jeho tvorbu měla velký význam samostatná výstava Plastily v Nové Síni v roce 2013, založená na instalaci lehkých plastových konstrukcí a objektů z let 2011 – 2016.  Názvem plastily označoval umělec všechny své práce, jejichž základním materiálem je plast, ztvárněný buď do podoby hravých prostorových partitur, složených ze silonových vláken, drátů a drobných umělohmotných prvků anebo živě barevných objektů, podnětných svou tvaroslovnou skladbou. Osobité znakové záznamy s vazbou na lineární osnovu nebo zakomponované do kubického či rotačního modulu působí v instalaci jako sémanticky nový, zajímavý prvek, vycházející z autorovy grafické kompozice a převedený za pomoci umělých vláken, trubiček, hadiček apod. do trojrozměrných konfigurací, vymezujících okolní prostor.

Plasty jsou civilizačním symbolem našeho věku. Vyznačují se vlastnostmi jako odolnost, ohebnost, pružnost, mezi jejich výhody patří i odolnost, homogennost a snadná zpracovatelnost na základě málo náročných technologií. Nalezly použití téměř ve všech průmyslových odvětvích a v domácnostech, avšak velký význam má jejich povýšení na plnohodnotný výtvarný materiál. Většinu plastových obalů totiž po použití vyhodíme, takže na celém světě dochází k znečištění, jež se nevyhýbá ani nejodlehlejším oblastem. Proto je významným počinem recyklace plastů, v neposlední řadě tvůrčí recyklace, kde jde o autentickou výzvu umělců, abychom k plastům přistupovali kulturně v každodenním životě.

Rýzova tvorba se ovšem neomezovala na užívání umělohmotných materiálů, rozvíjela výrazovou experimentaci i škálou jiných materiálů jako dřevo, kůže, textil aj., v cyklech koláží (2008) a asambláží (2008 – 2011). Asambláže mají závěsnou formu, jsou napůl reliéfními obrazy, napůl prostorovými objekty. Autor se jim v poslední době věnoval více než své původní malířské tvorbě. Jeho malba měla od počátku 80. let dynamický, pohybový charakter, šlo vesměs o náměty z oblasti sportu či sportovních vehiklů. Asambláže pak znamenaly přechod od plošného vyjádření k reliéfním variantám bicyklů, motocyklů, karoserií či dílů aut, jež kulminovaly cyklem prostorových objektů čtyřkolek apod. Rozvíjely původní koncepci her a pohybových situací člověka v olejomalbě a později akrylových obrazech jako stylizovanou figuru, jež vehikl řídí nebo se aktivně pohybuje - bruslí, surfuje, lyžuje či tančí. Její pohybová dynamika je vyjádřena na pomezí figurace a abstrakce pomocí striktních os, vektorů a siločár, v tvarové redukci formální zkratkou.

Umělec po svém absolutoriu Pedagogické fakulty UK v Hradci Králové pracoval do roku 1990 ve Středočeské galerii v odboru grafiky, poté vyučoval na odborných pedagogických školách. U studentů byl velmi oblíben, nejspíše pro svého sportovního ducha, spojeného s intelektuální zvídavostí, kultivovaností a tvůrčí schopností zachycovat pohyb v jeho hravé podstatě. V tomto duchu se také snažil překračovat formální možnosti vizuálního výrazu.

Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy

Komentovana prohlídka

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na komentovanou prohlídku výstavy Hravé cykly / Playful Cycles -  JAN RÝZ (1946-2016)  v Galerii kritiků v pražském paláci Adria, která se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 v 16.30 hod.

V zastoupení autora Vás provede výstavou akad. mal. Alena Laufrová.

Výstava potrvá do 14. října 2018.

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po