Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)

3.3. – 29.3.2020, Galerie kritiků, Palác Adria 


Jaroslav Papoušek je známý jako filmař, scénárista a spolupracovník Miloše Formana, ale málokdo ví, že vystudoval také AVU a pracoval dlouho i jako malíř, sochař a karikaturista. Výstava představí především jeho abstraktní obrazy s jedinečnou světelnou atmosférou a figurálními náznaky, dále karikatury celebrit, vytvořené úspornou lineární kresbou, a drobné plastiky.


Jaroslav Papoušek is known as a filmmaker, screenwriter and collaborator of Miloš Forman, but few know that he also studied at the Academy of Fine Arts and worked for a long time as a painter, sculptor and cartoonist. The exhibition will present mainly his abstract paintings with a unique light atmosphere and figural hints, as well as celebrity cartoons created by economical linear drawing, and small sculptures.


kurátorka / curator Mgr.Petra Vlčková

Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)


Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)

Beseda s finalisty 13.Ceny kritiky za mladou malbu 2020

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theoreticians

Česká sekce AICA / Czech Section of AICA

Galerie kritiků / Gallery of Art Critics

 

Vás srdečně zvou na besedu s finalisty a vyhlášení Ceny diváků, spojených s prohlídkou výstavy /have the pleasure of inviting you to the discussion with finalists and the announcement of the Prize of Visitors, combined with the exhibition tour

 

13. Cena kritiky za mladou malbu 2020 / The 13th Prize of Art Critique for Young Painting 2020

 

„Expandovaná malba"  pro umělce do 30 let / „Expanded Painting" for artists until 30 years old

 

Vystavují / Exhibiting: Matěj Bílek, Iveta Bradáčová, Klaudie Hlavatá, Ester Knapová, Laura Limbourg, Filip Nádvorník, Miroslav Pelák, Annemari Vardanyan

 

v úterý 25.února 2020 v 16 hodin, Galerie kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 000 Praha 1 / on Tuesday 25.2.2020, PM 4:00, Gallery of Art Critics, Palace Adria 1. F., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

 

Výstava potrvá do 1. 3. 2020, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí /The exhibition ends on 1. 3. 2020, open daily except of Monday, 11:00 – 18:00

 

Beseda s finalisty 13.Ceny 2020 Annemari Vardanyan, Matěj Bílek a Miro Pelák.jpg

Beseda s finalisty 13.Ceny 2020 Klaudie Hlavatá.jpg

Beseda s finalisty 13.Ceny 2020 Ester Knapová.jpg

Vyhlášení výsledků 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA oznamují výsledky soutěže 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 v následujícím pořadí / The Association of Art Critics and Theoreticians / The Czech AICA Section announces the results of the 13th Prize of Art Critique for Young Painting 2020 competition in the following order:

 

1.      Cena / 1.Prize – Laura Limbourg (absolventka AVU Praha)

2.      Cena / 2.Prize - Iveta Bradáčová (absolventka UPMRUM v Praze)

3.      Cena / 3.Prize -  Filip Nádvorník (student Fakulty umění OSU v Ostravě)

 

4.      Cena Gema Art / Gema Art Prize – Filip Nádvorník

 

5.      Cena sympatie diváků – bude vyhlášena k termínu komentované prohlídky Výstavy finalistů 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 během února / The Prize of the spectators sympathy is to be announced on the date of the guided visit of the Exhibition of finalists of The 13th Prize of Art Critique for Young Painting 2020 during February.

finalisté 13 CK.JPG

vítězka 13 CK.JPG

Laura Limbourg 1. místo.JPG

Iveta Bradáčová 2. místo.JPG

Filip Nádvorník 3. místo.JPG

13. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2020 – soutěž pro umělce do 30 let

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Česká sekce Aica si Vás dovolují pozvat na vernisáž Výstavy finalistů a vyhlášení vítězů 13. Ceny kritiky za mladou malbu 2020 - Expandovaná malba pro umělce do 30 let ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 18 hodin do Galerie kritiků. Tisková konference se koná za účasti vystavujících a členů poroty v 15 hodin. Výstava potrvá do 1. března 2020.

 

Association of Art Critics and Theoreticians and Czech Section of AICA have a pleasure of inviting you to the opening of the Exhibition of Finalists and the award announcement of The 13th Prize of Art Critique for Young Painting 2020 - Expanded Painting for artists until 30 years old on Thursday 30. 1. 2020, PM 6:00, (press conferrence with the Award announcement, PM 3:00). The exhibition ends on 1. 3. 2020.

 

Vystavují / Exhibiting: Matěj Bílek, Iveta Bradáčová, Klaudie Hlavatá, Ester Knapová, Laura Limbourg, Filip Nádvorník, Miroslav Pelák, Annemari Vardanyan

 

Porota / Jury: Martina Vítková (předsedkyně / chairman), Václav Hájek, Jitka Mikulicová, Linda Sedláková, Martin Velíšek a za pořadatele (for organizers) Vlasta Čiháková Noshiro

 

Galerie kritiků

CenaK20 pozvanka.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2020
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po