ENERGETIKA PROSTORU

 

„Energetika prostoru / Energetics of space“

Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth

3. 10. – 29. 10. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.

The works of Czech painter and sculptor living in Germany are mainly „in situ“ installations, based both on spatial concept and the expressive processing of the material. The artist is interessed in the dynamic energy expressed by many different forms of various materials in paintings and spatial installations, constructing a spatial shape and working with light. The meaning of works of German glass sculptor Patrick Roth follows from the harmony of material properties and its shape elements, with emphasis on the haptic experience of the work.

 

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

EP pozvanka.jpgEP pozvanka2.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po