Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)

3.3. – 29.3.2020, Galerie kritiků, Palác Adria 


Jaroslav Papoušek je známý jako filmař, scénárista a spolupracovník Miloše Formana, ale málokdo ví, že vystudoval také AVU a pracoval dlouho i jako malíř, sochař a karikaturista. Výstava představí především jeho abstraktní obrazy s jedinečnou světelnou atmosférou a figurálními náznaky, dále karikatury celebrit, vytvořené úspornou lineární kresbou, a drobné plastiky.


Jaroslav Papoušek is known as a filmmaker, screenwriter and collaborator of Miloš Forman, but few know that he also studied at the Academy of Fine Arts and worked for a long time as a painter, sculptor and cartoonist. The exhibition will present mainly his abstract paintings with a unique light atmosphere and figural hints, as well as celebrity cartoons created by economical linear drawing, and small sculptures.


kurátorka / curator Mgr.Petra Vlčková

Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)


Jaroslav Papoušek – „Beze stínů / Without Shadows“ (1929-1995)

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po