Sousedský blešák aneb Artbazar s workshopem (tvorba výtvarné koláže)

Pořadatelé: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků

Termín a místo konání: 21 – 26. ledna 2020, Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

Účel: Tvůrčí a vzdělávací akce pro sousedskou komunitu Prahy 1, s důrazem na účast škol a studentů, bez vstupného, spojená se závěrečnou beneficí zvaných hostů ve prospěch neziskové činnosti pořadatelů 

Program:

Úterý 21. ledna, 18:00 - slavnostní zahájení „Sousedského blešáku neboli Artbazaru s workshopem“ – přivítání kurátorky Galerie kritiků, Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro Ph.D a přátelský přípitek – seznámení návštěvníků s níže uvedeným týdenním průběhem akce a její obsahovou nabídkou

obsahová nabídka ve dnech 22. – 24. ledna, 11-18 hodin:

a/ instalace obrazů na stěnách a stolů s tiskovinami a grafickými pracemi v prostoru galerie – určená podle druhů děl buď k bezplatnému rozdávání anebo prodeji za symbolickou cenu (od 10,- Kč výše) – týká se remitend časopisů, početných výstavních katalogů, knih umělců, pohlednic, plakátů, kalendářů aj., dále originálních drobných grafik a kreseb od všeobecně známých autorů, převážně z dob klasické moderny. Nabídku doplní nápadité umělecké a upomínkové předměty současných umělců.

b/ každodenní workshopy s výrobou koláží a účastí škol v dopoledních hodinách (11 – 13:00), pro dospělé zájemce (16 - 18:00). Bezplatná účast, pouze účastníci tvorby   workshopu dobrovolně přispějí na poskytnutý materiál dobrovolným do kasičky u vchodu do galerie. Odnesou si z návštěvy workshopu kromě nabízených odborných tiskovin, autorizovaných děl a drobných dárkových předmětů i vlastnoručně vytvořený obraz pod vedením renomované školitelky, výtvarnice Jitky Kopejtkové. Akce je směrována především na sousedskou komunitu Prahy 1 (včetně zaměstnanců HMP a obyvatel budovy), kde se nachází řada spřátelených škol, od všeobecných po odborné, od středních po vysoké školy, jejichž žáky a studenty akce zajímá (příjem rezervací bude zajišťován předem). Vstup je však volný i pro zájemce z jiných městských částí. K jejich dispozici bude u baru galerie nachystané malé občerstvení.

Pro školou povinné účastníky se workshopy konají v dopoledních hodinách od 11 do 12 hodin, pro dospělé kvečeru od 16 do 18 hodin, pozváni budou i sousedé v budově Adrie. Chceme, aby akce měla veselý průběh a zdařila se pro radost a potěšení všech účastníků.

c/ Sobota 25. ledna, 14 – 16 hodin: Benefiční prodej vystavených děl společenskou formou zábavné aukce s pohoštěním a kulturním programem pro zvané hosty (koná se ve prospěch neziskové výstavní a odborné činnosti pořadatelů Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků)

-          14:00 – registrace, welcome drink

-          14:30 - přivítání hostů kurátorkou galerie s úvodním slovem k vystaveným dílům, dále malá humorná přednáška PhDr. Michala Zachaře, historika umění, o úspěších a neúspěších prodeje uměleckých děl na dnešních aukcích a o současných tržních možnostech pro umění

-          15 – 16 hodin – licitace děl neznámých i známých autorů, běžně neprodávaných i prodávaných, moderuje a odborným slovem uvádí PhDr. Josef Vomáčka, historik umění a architektury, společně s JUDR. Janem Šefránkou

-          16 – 18 hodin  - slavnostní přípitek a pohoštění, volná zábava s hudebním programem (hudbu zajišťuje Studio Chevalier a čestným hosty jsou Václav Neckář a Pavel Sedláček)

-          předpokládaná je živá účast médií

d/ - Neděle 26. ledna – zakončení akce v rámci výstavního prodeje a závěrečná bilance

artbazar.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po