Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

zveme Vás na zahájení česko-japonské výstavy Tušová malba dnes“ do Galerie kritiků v pražském Paláci Adria, ve čtvrtek 8.července 2021 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. VystavujíKarel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, s účastí čestných hostů Zdeňka Sklenáře (in memoriam) a čtyř japonských umělkyň ze Sdružení kaligrafie HATAI - Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi a Karyu Watanabe. KurátorkaVlasta Čiháková Noshiro, textová spolupráce a čtení při vernisáži Ivo Hucl. Výstava trvá do 1.srpna 2021, denně od 11 do 18 hodin, s výjimkou pondělí a státních svátků.

 

Hello, we invite you to the opening of the Czech-Japanese exhibition "Ink Painting Today" to the Gallery of Critics in the Adria Palace in Prague, on Thursday, July 8, 2021 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. Exhibitors: Karel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, with the participation of honorary guests of Zdeněk Sklenář (in memoriam) and four Japanese artists from the HATAI Calligraphy Association - Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi and Karyu Watanabe. Curator: Vlasta Čiháková Noshiro, text cooperation and reading at the opening by Ivo Hucl. The exhibition lasts until August 1, 2021, daily from 11 a.m. to 6 p.m., except on Mondays and public holidays.

 

Výstava se koná ve spolupráci s Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Asociací orientálního umění kaligrafie) v Tokiu, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Hlavního města Prahy, dále Velvyslanectví Japonska v České republice, Česko-japonské společnosti a Nadace Zdeňka Sklenáře 

The exhibition is held in cooperation with Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Association of Oriental Art of Calligraphy) in Tokyo, under the auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund of Culture of Czech Republic, the City of Prague , the Embassy of Japan in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association and Zdeněk Sklenář Foundation.

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

 

 

Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

 

 

 

Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po