Verš a obraz / Poetry and Image

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na vernisáž výstavy nazvané Verš a obraz / Poetry and Image, věnované vzpomínce na Petra Geislera, vynikajícího japanologa a kaligrafa, básníka a filosofa, u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí, do Galerie kritiků v úterý 25. června 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin, za účasti čestných japonských hostů z kaligrafické asociace Hatai. Za podporu výstavě děkují pořadatelé paní Zuzaně Geislerové s rodinou a za laskavou záštitu Japonskému velvyslanectví v České republice, Česko-japonské společnosti a Státnímu fondu kultury při Ministerstvu kultury České republiky. Výstava potrvá do 13. července 2019, kurátory jsou Ivo Hucl a Vlasta Čiháková Noshiro.

Těšíme se na Vás,

 

The Association of Art Critics / Czech section of AICA have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Verš a obraz / Poetry and Image, dedicated to the memory of Petr Geisler, outstanding Japanologist and calligrapher, poet and philosopher, on the 10th anniversary of his death, to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 25th June 2019, PM 6:00, press meeting at 5:00, with participation of the honorary Japanese guests from the Association of calligraphy Hatai. Organisers are grateful to Mrs. Zuzana Geislerová and her family for the support of the exhibition and for the kind patronage to the Embassy of Japan in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association and the State Cultural Fund of the Ministry of Culture of the Czech Republic. The exhibition ends 13. July 2019, the curators are Ivo Hucl and Vlasta Čiháková Noshiro. Looking forward to meet you,

 

Galerie kritiků

 

 

verss.JPG

verss 2.JPG

verss 3.JPG

verss 4.JPG

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po