Michal Tomek - Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow

Vážení přátelé, zveme vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy Michala Tomka s názvem Hrdinské bitky o zítřek, v úterý 17. července 2018 v 16:30 v Galerii kritiků. Setkání s autorem je věnováno mimo jiné tématu, jak se dají  skloubit hodnoty restaurování s malbou.


Dear friends, we have a pleasure of inviting you to the exhibition of Michal Tomek, entitled Heroic Fights for Tomorrow to the Gallery of Art Critics, on Tuesday 17th July 2018, PM 4:30. Meeting with the artist is devoted also to the subject, how  to combine the values of the restoration with the painting.

Těšíme se na Vás / Looking forward to see you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

Pozvánka ke stažení [  Pozvánka ]

„Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow“

 

3.7 – 29. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je např. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

The exhibition presents a brief summary of the artist’s work over the course of the past ten years when he left his restoration career to pursue his own individual work. In his interpretation of the grotesque in battle scenes he was not interested in the theme of fighting for noble goals, as totalitarian historiography used to pride in, but in an open informative situation such as would be seen in a computer games website offer, that is, in thematic communication with the viewer.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

aa Tomek.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po