Jan Rýz - Hravé cykly / Playful Cycles

Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016), pořádanou v retrospektivním výběru, v úterý 25. září 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin, za přítomnosti umělcovy rodiny. Výstava potrvá do 14. října 2018. Těšíme se na Vaši účast,

Hello, we would like to invite you to the opening of the exhibition Playful Cycles - Jan Rýz (1946-2016), held in a retrospective selection, on Tuesday 25th September 2018 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm, in the presence of the artist´s family. The exhibition will last until October 14, 2018. We look forward to your participation,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

JanRyz_pozvanka_A_EMAIL.jpg

 

JanRyz_pozvanka_B_EMAIL.jpg

Komentovaná prohlídka - Výstava Zakladatelům

Dobrý den, srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Zakladatelům a besedu s autorem Ladislavem Vlnou o technologii a zaměření jeho práce, ve čtvrtek 20. září od 17 hodin v Galerii kritiků. Výstava končí v neděli 23. září 2018.

 

Těšíme se na Vaši účast,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

 

Galerie kritiků

 

 


Ladislav Vlna - Zakladatelům

Vážení přátelé, u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky si Vás dovolujeme pozvat na zahájení výstavy metalurgické malby Ladislava Vlny s názvem Zakladatelům (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) do Galerie kritiků ve čtvrtek 23. 8. 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 23. září 2018. Těšíme se na Vaši účast,

 

Dear friends, to celebrate the 100th anniversary of the founding of our republic, we would like to invite you to the exhibition opening of metallurgical painting of Ladislav Vlna entitled To the Founders (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) to the Galerie kritiků on Thursday 23. 8. 2018 at 6 PM, meeting with the press at 5 PM. The exhibition ens on September 23th, 2018. We look forward to your participation,

 

Ladislav Vlna - Zakladatelům

 

Ladislav Vlna - Zakladatelům

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka / curator

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Michal Tomek - Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow

Vážení přátelé, zveme vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy Michala Tomka s názvem Hrdinské bitky o zítřek, v úterý 17. července 2018 v 16:30 v Galerii kritiků. Setkání s autorem je věnováno mimo jiné tématu, jak se dají  skloubit hodnoty restaurování s malbou.


Dear friends, we have a pleasure of inviting you to the exhibition of Michal Tomek, entitled Heroic Fights for Tomorrow to the Gallery of Art Critics, on Tuesday 17th July 2018, PM 4:30. Meeting with the artist is devoted also to the subject, how  to combine the values of the restoration with the painting.

Těšíme se na Vás / Looking forward to see you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

Pozvánka ke stažení [  Pozvánka ]

„Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow“

 

3.7 – 29. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je např. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

The exhibition presents a brief summary of the artist’s work over the course of the past ten years when he left his restoration career to pursue his own individual work. In his interpretation of the grotesque in battle scenes he was not interested in the theme of fighting for noble goals, as totalitarian historiography used to pride in, but in an open informative situation such as would be seen in a computer games website offer, that is, in thematic communication with the viewer.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

aa Tomek.jpg

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po