Jan Lamač - O jednoduchém / About the Simple

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy nazvané O jednoduchém / About the Simple obrazů a objektů Jana Lamače, syna českého historika umění Miroslava Lamače, do Galerie kritiků v úterý 4. června 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 21. června 2019, zahájí ji Ph.Dr. Karel Srp. Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled O jednoduchém / About the Simple  of the paintings and objects of Jan Lamač, son of the Czech art historician Miroslav Lamač, to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 4th June 2019, PM 6:00, press meeting at 5:00. The exhibition ends 21st June 2019 and will be inaugurated by Ph.Dr. Karel Srp. Looking forward to meet you!

pozvanka_Lamac_750.jpg

Linda Čihařová a Richard Kočí - Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy nazvané Osídlená abstrakce / Settled Abstraction akvarelů Lindy Čihařové a soch Richarda Kočího do Galerie kritiků v úterý 14. května 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 1. června 2019.

Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Osídlená abstrakce / Settled Abstraction of the watercolors of Linda Čihařová and the sculptures of Richard Kočí to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 14th May 2019, PM 6:00, press meetingat 5:00. The exhibition ends 1st June 2019.

Looking forward to meet you!

 

Pozvanka_osidlena-abstrakce.jpg

Vojtěch Horálek - Sluneční lázeň / Sun Bath

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Galerie Gema Vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku výstavy „Sluneční lázně“ Vojtěcha Horálka v úterý 7. května 2019 od 16:30 v Galerii kritiků. Budeme besedovat s autorem na téma např. Jak brát sluneční lázeň během zatmění slunce. Těšíme se s Vámi nashledanou!

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie Gema Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Vojtěcha Horálka pod názvem „Sluneční lázeň“ do Galerie kritiků, Palác Adria, v úterý 16. dubna v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Üvodní slovo pronese MgA. Tereza Nováková. Výstava potrvá do 12. 5. 2019, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Těšíme se na Vás!

 

Association of Art Critics and Theoreticians / Gema Gallery have a pleasure of inviting you to the opening of the Vojtěch Horálek´s exhibition entitled „ Sun Bath“ to Gallery of Art Critics, Palace Adria on Tuesday 16th April, 6:00 PM, the press meeting 5:00 PM. The opening speech will be done by MgA. Tereza Nováková. The exhibition runs until May 12th, open daily 11 - 18:00 except of Monday and National holidays. Looking forward to see you!

Pozvanka-Horalek-SunBath_low.jpg

Jaroslav Svoboda a Tomáš Tóth - Vnitřní světy/ Inner Worlds

Zveme Vás srdečně na otevření česko-slovenské výstavy s názvem Vnitřní světy / Inner Worlds  sochaře Tomáše Tótha a malíře Jaroslava Svobody do Galerie kritiků v úterý 19. března 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 14. dubna 2019. Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Vnitřní světy / Inner Worlds of the sculptor Tomáš Tóth and the painter Jaroslav Svoboda to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 19th March 2019, press meeting PM 5:00. The exhibition ends 14th April 2019. Looking forward to meet you!

Pozvanka-Inner Worlds_low.jpg

Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava Svobody a sochaře Tomáše Tótha je založena na gesticky pojatých akvarelech a kresbách aktů v kombinaci s drobnými figurálními plastikami, vytvořenými ze vzácných kovů. Představuje duchovní spojení křehkých světů obou umělců, jejichž typickým rysem je poetika a jemnost provedení díla, krása ve vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.

 

The Czech-Slovak exhibition of the painter Jaroslav Svoboda and the sculptor Tomáš Tóth is based on gestically conceived watercolors and drawings of acts in combination with small figural sculptures made of precious metals. It represents the spiritual connection of the fragile worlds of both artists, whose characteristic is the poetics and fineness of the artwork, the beauty in expressing the moment, feelings and spirits.

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po