„Výstup / Outcome“ - závěrečné práce studia ASF; autorská výstava Pavla Mately – fotografie…

3. 7 – 23. 7. 2017, dále 24. 7. – 6. 8. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

Výstava zahrnuje projekty absolventů mimořádného kurzu Akademie současné fotografie z let 2015 - 2017. Poukazují v rámci zadání "osobního tématu" na rozdílnost pojetí a přístupů k fotografii. Kurz pořádá Studio Matela pro zájemce o získání hlubších znalostí a zkušeností ve vztahu fotografie a současného vizuálního umění. Prezentace pokračuje dvoutýdenní samostatnou výstavou Pavla Mately.

The exhibition includes projects of graduates of an extraordinary course of the Academy of contemporary photography during 2015 – 2017. They point in the assignment of „personal theme“ to the diversity of approaches and concepts of photography. The course is organised by the Studio Matela for those interested in gaining of deeper knowledge and experience in the relationship of photography and contemporary visual art. The presentation will be followed by two week´s solo exhibition of Pavel Matela.

„Japanese Visions of Mt. Fuji“ 

22. 8. – 10. 9. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

Galerie navázala roku 2014 spolupráci s tokijskou nadací Historical Relics and Culture International Service (president Shinkichi Okada), jež se věnuje uvádění japonského umění v zahraničí. Po jarní výstavě kaligrafie „HATAI“ následuje výstava umělců, kteří v akvarelu a tušové malbě ztvárnili jeden z hlavních symbolů Japonska, horu Fudži. Budou vyhodnoceny tři nejlepší práce porotou: Markéta Hánová, Richard Drury, Vlasta Čiháková Noshiro.

 

In 2014 the gallery established cooperation with a Tokyo foundation Historical Relics and Culture International Service (president Shinkichi Okada), which is dedicated to the introduction of Japanese art abroad. The spring exhibition „HATAI“ is followed by an exhibition of artists, who portrey in watercolor and ink painting one of the main symbols of Japan, the mountain Fuji. There will be awarded three best art works by jury: Markéta Hánová, Richard Drury, Vlasta Čiháková Noshiro.

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2017
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po