VÝZVA MLADÝM UMĚLCŮM

 

vyz.jpg

 

10. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017 – soutěž pro umělce do 30 let

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2017 se bude konat 10. jubilejní ročník.  K ocenění patří výstava finalistů v únoru – březnu 2017 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR,  záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií. Nově byl obnoven sběratelský Fond Ceny kritiky, sloužící zkvalitnění depozitu děl a výstav.


Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže se nabízí konfrontace malby s jiným médiem, technologií či atypickým materiálem, tj. malba–objekt v prostorové instalaci či jiné multi- a intermediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojímány jak ve vnějším, tak i vnitřním koncepčním slova smyslu, s použitím citace vyjadřovacích prostředků. Hodnocení děl se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, jenž není hodnocen jen za své obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím ke své malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené elektronickou a tištěnou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení cca 20 nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů. Porota pro rok 2017 – 2018 bude působit v novém složení zástupců mladší generace: Jakub Král, Lukáš Machalický, Evžen Šimera, Jitka Šosová a Dušan Zahoranský (koordinátor za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro).Podmínky účasti:

  1. 1/
  2. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a fotografie děl za poslední dva roky. Uzávěrka na zaslání nebo osobní předání portfolia do Galerie kritiků (Aleš Rataj nebo Kateřina Slavíková – Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena s prodloužením termínu do 25. 10. 2016 (původní termín byl posunut s ohledem na zahájení výuky vysokých škol a v synchronu s Cenou Jindřicha Chalupeckého). Kromě příjmu samostatných přihlášek probíhají nominace z řad odborných nominátorů - školních pedagogů, umělců, kritiků aj.


  3. 2/
  4. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejichž věková hranice nepřekračuje limit 30 let do konce roku 2016, s připuštěním prosincového data narození. Uchazeči se mohou zúčastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce. V rámci harmonogramu probíhá 1. kolo hodnocení a širšího výběru finalistů v měsíci listopadu t.r., následují osobní kontakty vybraných kandidátů s případnou návštěvou jejich ateliérů během prosince t.r., poté 2. kolo hodnocení a konečného výběru finalistů, max. do počtu deseti vystavujících, v lednu 2017. Výstava finalistů je plánována od poloviny února do poloviny března 2017.


  5. 3/
  6. Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků s vydáním katalogu na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku, dále peněžitou odměnu a příslib další výstavní činnosti doma i v zahraničí, ve spolupráci s Českými centry v jedné z jejich zahraničních destinací. Galerie kritiků žádá předat vítězné či jiné dílo laureáta po vzájemné dohodě do majetku nově obnoveného Fondu Ceny kritiky. Tatáž možnost k výstavní spolupráci a na internetový či přímý prodej se týká i dalších oceněných autorů a finalistů. Pořadatelé soutěže koncipují na základě depozitu Fondu Ceny kritiky tematické výstavy doma i v zahraničí, organizují také letní a předvánoční výstavní nabídku děl na půdě Galerie kritiků.


  7. 4/
  8. Podrobné pokyny jsou uveřejněny a dále budou vydávány po uzávěrce příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde je veden i archiv soutěže Ceny kritiky za mladou malbu za dobu minulých deseti let. Průběžné dotazy lze adresovat na mail adresu galeriekritiku@volny.cz nebo na tel. 606601224., Mgr. Aleš Rataj, tajemník.


  9. 5/
  10. Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu, ať už v minulosti či dnes, probíhá v rámci pravidelného provozu a výstavní činnosti Galerie kritiků, jinak je kdykoli možná v elektronické korespondenci, pro kterou pořadatelé žádají uchazeče o sledování informací na facebooku a www.galeriekritiku.cz.

 


Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D.

(koordinátor pořadatelů)


tuba_male.jpg
 

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2017
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po