The Touch of Matter / Dotyk hmoty

Pozvanka Pavol Stesko, Praha- Galerie Kritiku dec.2016 final.jpg

The Touch of Matter / Dotyk hmoty


Pavol Štesko


6. 12. -29. 12. 2016, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze


Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.

A rich creation of sculptures and reliefs of Slovak artist is introduced, despite his active international exhibiting in Europe, Northern and Southern America, for first time by the comprehensive way in Prague. The artist is concentrated on the study of various sculpture materials in the history of art – the stone, bronze, wood, paper and also the new plastic materials, with a possibility of their original forming into the objects of geometrical and abstract shape. The exhibition is hold upon the support of Banska Bystrica City and the Ministry of Culture of Slovak Republic.


 

Kurátorka / Curator : Vlasta Čiháková Noshiro


GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po