VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 11. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2018

11. Cena kritiky za mladou malbu 2018

Vyhlášení výsledků soutěže 11. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2018

1. Cena poroty – Filip Dvořák

2. Cena poroty - Kryštof Strejc

3. Cena poroty - Argišt Alaverdyan

Cena sympatie diváků – Aleš Zapletal

Složení poroty – Evžen Šimera (předseda), Jakub Král, Lukáš Machalický, Jitka Šosová, za pořadatele Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / české sekce AICA – Vlasta Čiháková Noshiro

CK2018-1.jpg
Lukáš Machalický, Jakub Král, Evžen Šimera
Kryštof Strejc, Beáta Kuruczová, Jakub Choma, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Kateřina D. Drahošová, Argišt Alaverdyan


CK2018-2.jpg


CK2018-3.jpg


CK2018-4.jpg
Filip Dvořák


CK2018-5.jpg

CK2018-7.jpg
Argišt Alaverdyan

CK2018-8.jpg
Kryštof Strejc

CK2018-6.jpg

Aleš Zapletal

 

Dvorak1.jpg
Filip Dvořák, R, sprej, extrudovaný polystyren, 2016

 

Strejc1.jpg
Krystof Strejc, Paradise II., kombinované techniky, 2017

Alaverdyan1.jpg
Argišt Alaverdyan, Anomalia - II-5, olej na plátně, 200x130cm, 2017

Zapletal1.jpg
Aleš Zapletal, Monument in reverse 1, olej na plátně, 60 x 80 cm, 2017

 

TISKOVÁ ZPRÁVA


MALBA A JEJÍ PŘESAHY

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 11. ročník 2018. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou či elektronickou dokumentací.

V rámci prezentace malby se předpokládá možnost kombinovaného intermediálního vyjádření, tedy např. malba–objekt, nástěnná nebo prostorová instalace obrazu s doplňkovými prvky. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol a čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána a realizována výstavní spolupráce.

Výběr osmi finalistů 11. ročníku soutěže 2018 byl proveden z celkového počtu více než 60 uchazečů, jež bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů, kteří nominují mladé umělce pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem uchazečů do užšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet finalistů.

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl. V soutěži Ceny kritiky se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je uspořádána samostatná autorská výstava ke konci

kalendářního roku v Galerii kritiků. Na realizaci výstavy obdrží finanční příspěvek. Dále má možnost týdenní rezidenční stáže v některé ze zahraničních destinací Českých center. Diváci vybírají svého vítěze udělením Ceny sympatie. Výstava finalistů 11. Ceny kritiky za mladou malbu se koná od 7. února do 5. března 2018 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro

(v zastoupení pořadatelů)

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA děkují za záštitu a finanční podporu soutěže Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, Českým centrům a společnosti ČEPS, dále za výstavní spolupráci Galerii Zdeněk Sklenář a mediálním partnerům.

 

CK 2018 pozvanka UPDATED.jpg
CK 2018 pozvanka2.jpg

 

12. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2019 – soutěž pro umělce do 30 let

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2019 se bude konat 12. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2019 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií.

 

Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting)v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů.

 

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a reprodukce děl za poslední dva roky. Obojí způsob přihlášení je potřebný, e-mail adresa je galeriekritiku@volny.cz. Uzávěrka zaslání nebo osobního předání portfolia do Galerie kritiků (Palác Adria 1.p.,Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena do dne 18. 11. 2018. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků - školních pedagogů, umělců, kritiků aj.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se účastní soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce. Výstava finalistů je plánována na únor 2019.
  3. Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Pořadatelé předají vítězi peněžitý příspěvek na tvorbu a katalog laureátské výstavy, přijmou však vítězné či jiné jeho dílo po dohodě do majetku fondu Ceny kritiky. Otvírá se tím možnost k další výstavní spolupráci, eventuálně prodeji děl, a nabídka se vztahuje na všechny finalisty. Pořadatelé soutěže koncipují tematické výstavy doma i v zahraničí. 
  4. Podrobné pokyny budou průběžně publikovány po příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde jsou uvedeny i podmínky soutěže a archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, založené v roce 2008. Dotazy lze adresovat průběžně na mail  galeriekritiku@volny.cz anebo na tel. 606601224, Mgr. Aleš Rataj, manažer.

 

  1. Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu probíhá v rámci pravidelného provozu a výstav Galerie kritiků, je možná i v rámci elektronické korespondence.

 

Pořadatelé žádají uchazeče o průběžné sledování informací na  www.galeriekritiku.cz, případně na facebooku.   

 

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D. 

(koordinátor soutěže)

                      

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po