Vyhlášení výsledků 12. Ceny kritiky za mladou malbu 2019

Finalisté: Tomáš Bryscejn, Markéta Jachimová, Eliška Konečná, Vojtěch Kovařík, Alžběta Krňanská, Kryštof Strejc, Marika Volfová

Porota: Martina Vítková (předsedkyně), Monika Čejková, Evžen Šimera, Martin Velíšek a za pořadatele Vlasta Čiháková Noshiro

 

1. CENA POROTY: VOJTĚCH KOVAŘÍK

2. CENA POROTY: TOMÁŠ BRYSCEJN

3. CENA POROTY: ELIŠKA KONEČNÁ

CENA DIVÁKŮ: MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

 

GK12CK_1_laureat.JPG

Vojtěch Kovařík - laureát 12. Ceny kritiky za mladou malbu

 

GK12CK_2_finaliste.JPG

Tomáš Bryscejn (2. cena), Eliška Konečná (3. cena), Vojtěch Kovařík (1. cena)

 

GK12CK_3_cena_divaku.JPG

Markéta Jáchimová (Cena diváků)

 

GK12CK_4_vyhlasovani.JPG

Vyhlašování výsledků

 

GK12CK_5_VojtechKovarik.jpg

Vojtěch Kovařík (1. cena poroty)

 

GK12CK_6_TomasBryscejn.jpg

Tomáš Bryscejn (2. cena poroty)

 

GK12CK_7_EliskaKonecna.jpg

Eliška Konečná (3. cena poroty)

 

GK12CK_8_MarketaJachimova.jpg

Markéta Jáchimová (Cena diváků)

 

GK12CK_9_pohled2.jpg

Pohled do výstavy (Tomáš Bryscejn, Markéta Jáchimová, Eliška Konečná)

 

GK12CK_10_pohled1.jpg

Pohled do výstavy (Kryštof Strejc, Alžběta Krňanská)

 

GK12CK_11_MarikaVolfova.jpg

Pohled do výstavy (Marika Volfová)

 

Foto: Pavlína Nedbalová

12_cena_kritiku_2019.jpg

12. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2019 – soutěž pro umělce do 30 let

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2019 se bude konat 12. ročník.  K ocenění v soutěži patří výstava finalistů v únoru 2019 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze a samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, záštitou Hlavního města Prahy, za spolupráce Českých center a s širokou podporou médií.

Tematické zadání: Malba a její přesahy (Expanded Painting) – v rámci prezentace děl do soutěže je možná konfrontace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, např. malba–objekt v prostorové instalaci a jiné inter- a multimediální vyjádření. To znamená, že „přesahy“ malby jsou pojaty jak ve formálním, tak i koncepčním slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou se provádí v kontextu tvůrčího vývoje umělce, nejen za obrazy ve výstavě, ale s přihlédnutím k jeho malířské tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené předepsanou dokumentací. Kandidáti se přihlašují buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a odborných kruhů.

Podmínky účasti:

 

1) Přihláška se podává prostřednictvím elektronického a tištěného portfolia, obsahujícího CV a reprodukce děl za poslední dva roky. Obojí způsob přihlášení je potřebný, e-mail adresa je galeriekritiku@volny.cz. Uzávěrka zaslání nebo osobního předání portfolia do Galerie kritiků (Palác Adria 1.p.,Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je stanovena do dne 18. 11. 2018. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků - školních pedagogů, umělců, kritiků aj.


2) Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se účastní soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce. Výstava finalistů je plánována na únor 2019.


3) Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Pořadatelé předají vítězi peněžitý příspěvek na tvorbu a katalog laureátské výstavy, přijmou však vítězné či jiné jeho dílo po dohodě do majetku fondu Ceny kritiky. Otvírá se tím možnost k další výstavní spolupráci, eventuálně prodeji děl, a nabídka se vztahuje na všechny finalisty. Pořadatelé soutěže koncipují tematické výstavy doma i v zahraničí.


4) Podrobné pokyny budou průběžně publikovány po příjmu přihlášek na webu Galerie kritiků, kde jsou uvedeny i podmínky soutěže a archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, založené v roce 2008. Dotazy lze adresovat průběžně na mail  galeriekritiku@volny.cz anebo na tel. 606601224, Mgr. Aleš Rataj, manažer.


5) Komunikace mezi pořadateli a účastníky Ceny kritiky za mladou malbu probíhá v rámci pravidelného provozu a výstav Galerie kritiků, je možná i v rámci elektronické korespondence.Pořadatelé žádají uchazeče o průběžné sledování informací na  www.galeriekritiku.cz, případně na facebooku.   
Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D. 
(koordinátor soutěže)

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po