Vyhlášení vítězů a Výstava finalistů 14.Ceny kritiky za mladou malbu 2021

14. ročník Ceny kritiky

14. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2021 – soutěž pro umělce do 30 let

    uzávěrka prodloužena do 29.11.2020

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádají každoročně pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, za účelem usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. V roce 2021 se bude konat 14. ročník. K ocenění v soutěži patří zařazení do Výstavy finalistů, plánované od 9.února 2021 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze s měsíčním trváním. Dále samostatná výstava laureáta tamtéž ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků. Soutěž se koná tradičně s podporou MKČR, SFK, Hlavního města Prahy, ve spolupráci s Českými centry pro prezentaci tvorby laureáta v zahraničí a s širokou podporou médií.

 

Tematické zadání: Expandovaná malba / Expanded Paintingv rámci prezentace děl do soutěže je možná kombinace malby s jiným médiem, technologií či materiálem, v podobě např. malby–objektu v prostorové instalaci či jiného inter- a multimediálního vyjádření.  Znamená vyjadřovací „přesahy“ malby, pojaté jak ve formálním, tak obsahovém slova smyslu. Hodnocení děl odbornou porotou je prováděno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. nejen za jeho obrazy předložené k výstavě, ale s přihlédnutím k jeho tvorbě zhruba za poslední dva roky, doložené dokumentací v portfoliu. Kandidáti se hlásí buď samostatně nebo na základě doporučení nominátorů především z řad pedagogů vysokých uměleckých škol a dalších odborníků. Porota zasedá v sestavě Martina Vítková (předsedkyně), Václav Hájek, Jitka Mikulicová, Martin Velíšek a Vlasta Čiháková Noshiro (koordinátorka).

 

Podmínky účasti:

  1. Přihláška se podává prostřednictvím tištěného portfolia, obsahujícího CV, stručnou anotaci děl a jejich fotografie za poslední dva roky. Způsob přihlášení je možný poštou nebo osobním dodáním, komunikace s pořadateli probíhá i telefonicky nebo e-mailem. Telefonický kontakt do galerie je BcA.Natálie Ševčíková, m.775687700, nebo manažer galerie Mgr.Aleš Rataj, m.606601224, e-mail adresa je galeriekritiku@volny.cz. Kontakt na kurátorku projektu je pro případy zásadních konzultací Mgr.Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., m.603276641, noshiro@volny.cz. Zaslání portfolia poštou je možné průběžně, osobní předání do Galerie kritiků (Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1) je s ohledem na letošní epidemiologickou situaci stanoveno od 1.listopadu 2020. Uzávěrka je 22. listopad 2020. Kromě příjmu samostatných přihlášek proběhnou nominace z řad odborníků, především školních pedagogů, prostřednictvím jejich osobního kontaktu se studenty a absolventy. Případné změny či pokyny je nutné sledovat na webových stránkách pořadatelů, www.galeriekritiku.cz.
  2. Kandidáty se stávají umělci, kteří bez ohledu na státní příslušnost mají dlouhodobý pobyt na území České republiky a jejich věková hranice nepřekračuje limit 30 let, včetně prosincového data narození. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost výběru do Výstavy finalistů dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž již byla navázána výstavní spolupráce.
  3. Laureát získává v rámci svého ocenění termín samostatné výstavy v Galerii kritiků na náklady pořadatelů na závěr kalendářního roku, peněžitý příspěvek na její realizaci a příslib stáže v zahraničí ve spolupráci s Českými centry, v jedné z jejich zahraničních destinací. Pořadatelé dostávají po dohodě s laureátem vítězné či jiné jeho dílo jako akvizici pro depozit Galerie kritiků. Otevírají tím možnost k další výstavní spolupráci, případně k dalšímu prodeji děl. Nabídka prodeje či medializace díla na webu pořadatelů se vztahuje na všechny finalisty. Galerie kritiků koncipuje v návaznosti na soutěž  tematické výstavy malby doma i v zahraničí. 

4.      Podrobné pokyny jsou publikovány po příjmu přihlášek na webu pořadatelů v Galerii

      kritiků, kde jsou zároveň upřesněny další podmínky soutěže a aktuality. Je zde uváděn

            i archiv Ceny kritiky za mladou malbu z minulých ročníků, založené v roce 2008.

 

Doplňující dotazy jsou přijímány průběžně na výše uvedených kontaktních adresách a komunikace s pořadateli Ceny kritiky za mladou malbu probíhá také v rámci pravidelného provozu výstav Galerie kritiků denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Pro případ dočasného uzavření galerie je možná i v rámci elektronické korespondence.

 

Za pořadatele:

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D. 

(koordinátorka soutěže)

 

14ročníkKritiky.png

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po