„Kryptoportrét“ aneb Jinotaj v podobenství obrazu

GK_krypto.jpg

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theorists Česká sekce AICA / Czech Section of AICA Galerie kritiků / Gallery of Art Critics


Vás srdečně zvou na zahájení výstavy / have a pleasure of inviting you to the opening of the exhibition „Kryptoportrét“ aneb Jinotaj v podobenství obrazu / „Cryptoportrait“ or Allegory in the parable of the image Tomáš Císařovský / Michal Drozen / Patricie Fexová / Adam Jílek Jitka Mikulicová / Adam Štech / Martin Velíšek Kurátorka /

Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

Vernisáž ve čtvrtek 16. září 2021 v 18 hodin a setkání s tiskem v 17 hodin v
Galerii kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

Vernissage on Thursday 16 September 2021, 6: PM and press meeting on 5: PM in Gallery of Art Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 00 Prague 1

Výstava potrvá do 17. 10. 2021, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků / The exhibition ends on 17. 10. 2021, open daily 11:00-18:00, except of Monday and the State holidays

Výstava se koná ve spolupráci a s podporou Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Prahy / The exhibition is held in cooperation and with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2021
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po