Komentovaná prohlídka výstavy Píseň pro rytíře Aklina – Vladimír Kysela

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Píseň pro rytíře Aklina do Galerie kritiků v Adrii ve čtvrtek 12. prosince v 16:30. Výstavou Vás provede sám autor. Těšíme se na Vás,

Galerie kritiků

Vladimír Kysela - Píseň pro rytíře Aklina

Dobrý den, zveme Vás na slavnostní zahájení výstavy obrazových fotografií Vladimíra Kysely, nazvané Píseň pro rytíře Aklina / Song for Aklin, the Knight do Galerie kritiků ve čtvrtek 21.listopadu 2019 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava, zaměřená na dílo Antoina de Saint-Exupéryho, je třetím posledním dílem autorova triptychu po prvním významném cyklu Máchovské kontemplace (Galerie kritiků, leden 2017) a druhém neméně významném cyklu Očima H. Ch. Andersena (Galerie kritiků, leden 2018). Ukázky z díla slavného spisovatele přečte Taťjana Medvecká. Výstava potrvá do 15.prosince 2019. Těšíme se na Vás,

Hello, we invite you to the opening ceremony of the exhibition of pictorial photographs of Vladimir Kysela, entitled  Píseň pro rytíře Aklina / Song for Aklin, the Knight  to the Galerie kritiků on Thursday, November 21, 2019 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. The exhibition, focused on the work of Antoine de Saint-Exupéry is the third last work of the author´s triptych after the first significant cycle of the Mácha´ s Contemplations (Galerie kritiků, January 2017) and the second equally significant cycle Through the Eyes of H. Ch. Andersen (Galerie kritiků, January 2018). Extracts from the work of the famous writer reads Taťjana Medvecká. The exhibition will run until December 15, 2019. We look forward to seeing you,

Galerie kritiků

 

Kyselaa.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2019
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po