Asijské krajiny Patrik Hábl & Yohei Kina

GK_Asijske_krajiny_final2.jpgGK_asijske_krajiny.PNG

 

 

Dobrý den, srdečně Vás zveme na zahájení česko-japonské výstavy Patrika Hábla a Yoheie Kinynázvem „Asijské krajiny“ do Galerie kritiků ve středu 17.listopadu v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava se zaměřuje na typologii asijské krajiny v konfrontačním přístupu obou umělců - Hábl pracuje s postupným vymýváním malby, polyptychy a instalací doplněnou obrazovými svitky v monumentálních rozměrech, Kina zobrazuje abstraktní krajinu, vázanou na legendární místa s výzdobou mohyl v Japonsku a klasické mistry krajinomalby, s inspirativním využitím tradiční technologie. Výstava potrvá do 19.prosince 2021. Těšíme se na Vás,

Hello, we cordially invite you to the opening of the Czech-Japanese exhibition of Patrik Hábl and Yohei Kina, entitled „Asian Landscapes“ to the Galerie kritiků on Wednesday, November 17 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. The exhibition focuses on the typology of the Asian landscape in the confrontational approach of both artists - Hábl works with the gradual washing of paintings, polyptychs and installation completed with painting scrolls in monumental dimensions, Kina depicts an abstract landscape, tied to  legendary places with the decoration of mounds in Japan and classic masters of landscape painting, with inspiring use of traditional technology. The exhibition will run until December 19, 2021. We look forward to you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

 

Dobrý den,

srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Patrika Hábla a Yoheie Kiny s názvem „Asijské krajiny / Asian landscapes“ do Galerie kritiků v úterý 7.prosince od 17 hodin, předchází jí čtení Ivo Hucla o Pár tazích tuší v 16:30. K zaměření na asijskou krajinu - Hábl pracuje s postupným vymýváním malby, polyptychy a obrazovými svitky v monumentálních rozměrech, Kinova abstraktní krajina je vázaná na legendární místa s výzdobou mohyl v Japonsku a klasické mistry krajinomalby, při využití tradiční technologie. S ohledem na epidemiologickou situaci prosíme o potvrzení Vaší účasti na mail Galerie kritiků. Výstava trvá do 19.prosince 2021. Těšíme se na Vás,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2021
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po