Vážení, 

 

jménem Institutu umění IDU bych Vás a Vaše členky a členy pozvala na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, která bude 22. září v prostorách Ministerstva kultury ČR od 9 do 14 hodin

Podrobný program naleznete zde, ve stručnosti uvádím, že prezentovat budou mluvčí z Norska, Španělska, Portugalska, Rakouska a Slovenska, které představí jednotlivé přístupy k této problematice ve svých zemích. 

Konference bude v angličtině a tlumočena bude do češtiny. 

Přihlásit se je možné na tomto odkazu, vstup je zdarma. 

 

O problematice statusu umělce a umělkyně také sepsaly Jana Návratová a Eva Žáková, ředitelka Institutu umění, článek, který je k přečtení tady.

 

Budeme velmi rádi, pokud se zúčastníte a rozešlete informaci o akci a článku i svým členům. 

Děkuji a budu se těšit 22. září na viděnou! 

 

Anna Štičková

Culturenet & ArtsCzech

literatura

Institut umění — Divadelní ústav

Nekázanka 16, 110 00 Praha 1

T 226 522 068

M 777 340 737

 

Vážení zástupci asociací, 

rádi bychom vás informovali o vyhlášení nové výzvy programu Kreativní Evropa Kultura. 
Prosíme vás o spolupráci při šíření této informace mezi kulturní organizace.

Kancelář Kreativní Evropa Kultura


Projekty evropské spolupráce 2022


Na začátku února byly zveřejněny tři výzvy programu Kreativní Evropa Kultura na podporu evropských projektů spolupráce. Informace o výzvách

Uzávěrka výzev je 31. března 2022.

 


Zveme vás na webinář k nové výzvě

 

Výzva bude představena na webináři, který proběhne ve čtvrtek 10. února od 10 do 12 hodin. Kromě informací o podmínkách výzvy se na webináři dozvíte, jaké projekty byly v předchozích letech podpořeny. Druhá polovina setkání bude vyhrazena pro vaše dotazy. Více informací

Zájemce o webinář prosíme o registraci. Den před akcí obdrží pozvánku na Zoom meeting. Webinář bude také streamován na Facebook.

 

https://mcusercontent.com/e90bf1893749c77114a63f14f/images/95c90db9-880c-2909-caf6-e902cdec3100.jpg

 


Kurz pro žadatele o grant


Pro zájemce o grant na evropský kulturní projekt jsme připravili bezplatný kurz. Skládá se ze tří workshopů, které proběhnou online ve dnech 17. února, 3. března a 22. března 2022 a jejichž obsahem bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Více informací

Přihlášku na kurz vyplňte nejpozději do 11. února.

 

https://mcusercontent.com/e90bf1893749c77114a63f14f/images/0cd09202-83f4-9003-92e1-dd2cc7e2672d.jpg

 


Nabízíme individuální konzultace


Nejste si jisti, že je Kreativní Evropa právě pro vás? Chcete konzultovat záměr projektu více do hloubky? Máte konkrétní dotazy? Sjednejte si s námi osobní konzultaci. Naše služby jsou bezplatné. Kontakty
 

 


https://mcusercontent.com/e90bf1893749c77114a63f14f/images/27940c35-ccdf-51ed-0091-7ac934764085.png


 

T  +420 602 838 491

E kultura@kreativnievropa.cz


Zveme vás na mezinárodní Střed zájmu


V pátek 27. května od 14 do 18 hodin proběhne ve Studiu ALTA náš program Střed zájmu: Redefinice prostoru. Společně se 12 českými a zahraničními kulturními aktéry se budeme věnovat prostoru a pokusíme se najít odpovědi na otázky týkající se především jeho udržitelnosti, ať už finanční, ekologické nebo personální. 

Akce je součástí mezinárodní konference Trans Europe Halles 93#, kterou pořádá Studio Alta od 26. do 29. května 2022.

Do ZÍTŘKA si můžete pořídit vstupenky na prezenční akci, zajištěn však bude také live stream zdarma.

????

Výzva CENTRAL Workshop 2022

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovoluji si Vás informovat o nové výzvě CENTRAL Workshops 2022 v rámci strategického uskupení CENTRAL.

(Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti)

 

V rámci projektu lze v termínu 01.06.2022 - 30.09.2023 uskutečnit 1 nebo 2 dvou až třídenní workshopy mladých vědeckých skupin

s minimální účastí tří členských univerzit, s cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.

Další podrobnosti najdete v dopise vedoucího CSP RUK VyzvaCENTRAL_2022_dopis a v oficiálním textu výzvy CENTRAL Workshops 2022 v příloze.

 

Lhůta pro podání žádostí v rámci této výzvy je 17. března 2022 (23:59 CET).

 

Vyplněné žádosti – viz odkaz v přiložené výzvě či na webu ZO: VYHLÁŠENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A AKTUÁLNĚ PLATNÉ NABÍDKY

zašlete na adresu central-network@univie.ac.at , v kopii na barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz 

a rovněž na michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz pro interní evidenci na FF.

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

 

For English see attached Central workshops open call 2022 in pdf and following link: VYHLÁŠENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A AKTUÁLNĚ PLATNÉ NABÍDKY

 

S pozdravem

 

Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

Zahraniční oddělení

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

 

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

T: +420 221 619 424, M: +420 778 498 001

E: Michaela.Lemeskinova@ff.cuni.cz

W: www.ff.cuni.cz

 

 

Otevřený dopis ministru kultury panu Antonínu Staňkovi

Otevřený dopis  ministru kultury panu Antonínu Staňkovi, náměstkyni paní Kateřině Kalistové a řediteli odboru umění, literatury a knihoven MKČR, panu Milanu Němečkovi,

Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám.1, 118 99 Praha 1

 

Od: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36,110 00 Praha 1

 

Věc:  „ porno versus obraz“ - námitka proti hodnocení Ceny kritiky za mladou malbu grantovou komisí odboru umění, literatury a knihoven MKČR, ve srovnání s Cenou Jindřicha Chalupeckého

 

                                                                                                                 V Praze, 12. 3. 2019

Vážený pane ministře, vážení představitelé Ministerstva kultury ČR,

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků jako hlavní pořadatel Ceny kritiky za mladou malbu uvádí mladé umělce do 30 let na profesionální uměleckou scénu. Považuje proto za nutné vyjádřit se k opakovanému odmítání grantové podpory a poškozování dobrého jména této soutěže grantovou komisí. S patronací MK a dalších veřejných institucí se Cena kritiky koná již 12 let a zahrnuje výstavu finalistů i laureáta na začátku a konci kalendářního roku. Vyvinula se v polaritě s Cenou Jindřicha Chalupeckého, zaměřené hlavně na konceptuální tvorbu a nová media umělců do 35 let. Jejím cílem je hledání nových přístupů k malbě při zachování pevného tvaru obrazu, což má dnes aktuální společenský význam. Cena Jindřicha Chalupeckého totiž začíná být v propojování umění s televizí a s preferencí audiovizuálních show vnímána valnou částí veřejnosti kontroverzně, neboť se vytrácí vztah k pevnému tvaru díla. Mizí i prvek oponentury umělců jakožto antitéze vůči masově sdělovacím prostředkům, přes usilovné proklamace poroty, že jde o hluboké umělecké reflexe. Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého pak působí nadále v jiných přidružených oborech, kdežto malíři Ceny kritiky zůstávají stálicemi na výtvarné scéně a reprezentují naši kulturu i v zahraničí. Proto se pořadatelé Ceny kritiky důrazně ohrazují proti diskriminaci v grantové podpoře, kdy letos Cena Jindřicha Chalupeckého získala od MKČR až dvojnásobnou dotaci předchozích dvou let ve výši 2 150 000 korun, zatímco Cena kritiky za mladou malbu nedostala vůbec nic.

 

Pohledem grantové komise je Cena kritiky za mladou malbu pouze zaběhnutým stereotypem, ačkoli pravý opak je pravdou. „Koncepce Ceny kritiky stagnuje a izoluje se od odborné i laické veřejnosti“, uvádí komise. Je však tematické zadání Malba a její přesahy, v různých formách prostorové instalace obrazu a multi-mediálním vyjádření vývojovou stagnací malby? A znamená velká návštěvnost a pochvaly v návštěvní knize Galerie kritiků, či vysoká mediální rezonance, nějakou izolaci od veřejnosti? Proč by se jinak hlásilo do soutěže ročně přes 60 kandidátů? Prý má Cena kritiky také „nedostatečné personální zajištění, jež by zvýšilo kreditabilitu projektu“. Personální zajištění Ceny kritiky však se početně shoduje s Cenou Jindřicha Chalupeckého, přesahuje počet členů samotné grantové komise, a na rozdíl od ní nezahrnuje novináře ani kulturní manažery, performéry či architekty veřejného prostoru pro zvýšení kreditability svého hodnocení. Jde-li naopak o publicistku s akademickým titulem, působící v obou grantových komisích MK a zároveň pedagogicky i na UMPRUM, je s podivem, že neprojevuje žádnou snahu podpořit úspěchy svých studentů. V roce 2018 získali dva studenti UMPRUM 1. a 3. Cenu kritiky, letos byli čtyři ve finále a jednomu z nich udělena 2. Cena. Alespoň, že pro ně pořadatelé zajistili lepší soutěžní podmínky z jiných zdrojů než MK, což dokládá, že netrpí „nedostatkem reflexe výtek“, ale některá minulá upozornění komise si vzali k srdci.

 

Letošní třešničkou na dortu Ceny Jindřicha Chalupeckého však byla akceptace porna, tj. tělesné performance finalistky Kateřiny Olivové, jež je také hlavní aktérkou Festivalu nahých forem, štědře dotovaného z veřejných prostředků MK. Komise si prý „cení jasného zaměření akce, která v českém kontextu nemá obdoby“, avšak podle umělkyně proklamující účelově „porno, kýč a nevkus“, umění nemusí mít nic společného s estetikou, ani nic umět. K posouzení dává sociální náměty, spojené se spornou exhibicí nahoty. Avšak odborně vzato, jedná se o anachronismus feministického hnutí, bojujícího za ženská práva ve světě v 70. letech minulého století. Pouze pro zdůraznění své originality používá umělkyně i nemluvňat, aby demonstrovala svobodu kojení matek na veřejnosti ve svém spolku Kojící guerilly. Jde o učebnicový příklad, kopírující slavný vzor skupiny Guerilla Girls ze 70. let, kdy obnažené umělkyně v maskách goril nosily na veřejnost transparenty se zněním typu: „Musíme se obnažovat, abyste nás konečně vzali do muzeí?“ Pokud tento typ umělkyň nelze odlišit od civilních sexuálních pracovnic, mají se jejich exhibice pojit s akademickou kariérou a výukou na školách? A jak budou zdaněny, když je z daní poplatníků dotuje i stát?

Tyto exhibice schvalují především členky spolku Skutek, působící koncepčně nejen uvnitř Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale také v grantových komisích na MK i HMP, kde rovněž poškozují prestiž a obecně prospěšnou činnost Ceny kritiky za mladou malbu. Byli to však paradoxně jejich mluvčí, jež před třemi roky navrhovali pořadatelům Ceny převést její zázemí na vlastní spolkovou půdu a po rezolutním odmítnutí zahájili její veřejnou dehonestaci. V mnoha jiných zemích vypisuje Cenu kritiky pro mladé umělce přímo stát, u nás ho zastupuje nezisková instituce. Proto její organizátoři dávají váženým představitelům MKČR k úvaze napravit pojetí kulturních hodnot, dosud zatížené snobismem a touhou po světovosti. Třeba to půjde volbou vhodnějších zkušených odborníků, a také je možné vzít si příklad z řešení HMP, kde sporná hodnocení grantové komise kompenzuje přímo město poskytnutím partnerství a individuální účelové dotace. Jinak je totiž obětavé úsilí kolektivu Ceny kritiky donkichotským výsměchem za jeho snahu o dobrou věc.

S pozdravem,

Vlasta Čiháková Noshiro za Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (předsedkyně a kurátorka Galerie kritiků)

- Cestovatelská přednáška o Japonsku -

Dobrý den,

všechny přátele srdečně zvu na cestovatelskou přednášku o Japonsku, společně s panem Miroslavem Donutilem, ve středu 2. května 2018 v 19 hodin, v nové budově Národního muzea v Praze. Shodou okolností vychází právě květnové číslo kulturního měsíčníku Xantypa s Miroslavem Donutilem na obálce a hereckým profilem uvnitř, kde je i rozhovor se mnou o mé práci a o Japonsku, včetně článku o letošní 11. Ceně kritiky za mladou malbu 2018.

Zachovejte nám přízeň, těšíme se na Vás, pokud Vám to bude časově možné.

Přeji hezký májový víkend,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

JAPONSKO.jpg

Dobrý den,

připomínáme, že Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu k účasti na Akademii Institutu umění 2018. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je již tuto neděli.

Vzdělávací program zaměřený na rozvoj klíčových dovedností pro řízení kulturních organizací se v roce 2018 skládá z pěti přednášek, pěti workshopů a společného závěrečného setkání. Tématy letošního ročníku jsou kreativní myšlení, strategické myšlení, strategie budování značky, leadership a fundraising. Akademie je určena vedoucím manažerům, kteří chtějí zlepšit řízení „své“ kulturní organizace či stojí na rozcestí a přemýšlí, jak svou organizaci rozvíjet.

Více informací zde.

 

Výzva akademie institutu umění

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu k účasti na Akademii Institutu umění 2018. Program se koná od května do listopadu 2018 v Praze.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 22. dubna 2018.

Více na www.idu.cz/cs/aktualne/vyzvy-idu/845-prihlaste-se-na-akademii-institutu-umeni-2018

DESIGN TREAT CAFE

 

Výstavní projekt DESIGN TREAT CAFE je o propojení smyslů, o dialogu, o sdílení, o inspiraci, o prostoru, o vnímání jeden druhého, o vítání kolemjdoucích, o týmové spolupráci, o tvůrčích příbězích, o pohoštění a setkávání u dlouhého stolu, o vůni dobré kávy a čerstvého chleba…prostě nejlepší kavárna a Design Shop v centru Prahy, s bohatým doprovodným programem přednášek a videoprojekcí na téma umění, architektura a design.

 

The exhibition project DESIGN TREAT CAFE is about merging the senses, about dialogue, about sharing, about inspiration, about awareness of each other, about welcoming the passersby, about team work, about creative stories, about hospitality and meeting at a long table, about the aroma of good coffee and fresh bread…clearly the best Cafe and Design Shop in the center of Prague, complemented by a rich lecture program and video projections on art, architecture and design.

 

 

 

DESIGN SHOP

Ateliér K.O.V. (koncept, objekt, význam) se etabloval jako volná kreativní platforma nesvázaná předem danými typologiemi a médii, ale spíše hledá ideální řešení a odpovědi na obecná témata napříč řemeslnými dovednostmi, výtvarným myšlením i libovolným uchopením aplikovaného a volného uměleckého projevu. V našem improvizovaném Design Shopu nabízíme k prodeji výběr ze současné tvorby studentů.


K.O.V. Studio (concept, object, meaning) has established itself as a free creative platform unrestricted by the beforehand given typologies and media, but rather one that searches for an ideal solution and answers on general topics across the spectrum of crafts, artistic thinking and loosely formulated applied and free artistic expression. In our improvised Design Shop, we offer recent works by the students.

 

PO – SO 10 – 18 h

MON – SAT 10 am – 6 pm


CAFE


Čerstvě pražená káva, chléb Eska a další produkty od Ambiente,

koláče a zmrzlina od Kavárna Hlína.

Freshly ground coffee, bread Eska and other products by Ambiente,

cakes and ice cream by Café Hlína

ČT – SO 10 - 18 h

THU – SAT 10 am – 6 pm


PROGRAM


Informace o programu přednášejících hostů a video-projekcí na téma umění, architektura a design bude průběžně aktualizován na Facebooku K.O.V. nebo na umprum.cz

Information about our program of guest lectures and video projections on art, architecture and design will be regularly updated on K.O.V.’s Facebook or at umprum.cz

 

Vstup zdarmafree entry


Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ na rok 2018 otevřená do 2. dubna 2018

Salzburg Summer Academy of Fine Arts, 2018
Stipendium pro kurátory a umělce na Salzburg Summer Academy

 

ERSTE Foundation nabízí pět stipendií pro mladé umělce a pět stipendií pro začínající kurátory/kurátorky z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenské republiky určená k účasti kurzu dle jejich vlastní volby konaného v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburku v roce 2018.

Každoročně se na Salzburské letní akademii výtvarných umění (Salzburg Summer Academy of Fine Arts) sejde více než 300 studentů z 50 zemí celého světa a pracují zde v přibližně 20 třídách. Akademie má výbornou pověst založenou na špičkových vyučujících z řad umělců a mezinárodním složení účastníků. Jejím hlavním cílem je podpora širokého spektra umělecké tvorby.

Účastníci Summer Academy Salzburg si ve dnech 16. 7. – 25. 8. 2018 mohou vybrat z nejrůznějších kurzů.

Více informací o kurzech pro umělce naleznete na:
http://www.summeracademy.at/COURSES-2018_230.html


Spolu s dlouhodobými projektovými partnery z tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk a Igor Zabel Associastion, ERSTE Foundation nabízí toto stipendium a tvoří také porotu pro výběr účastníků.


Stipendium pro kurátory a umělce na Salzburg Summer Academy

- je určeno umělcům a kurátorům stojícím na počátku kariéry

- je zaměřeno na kandidáty z ČR, Maďarska, Rumunska a SR

- pokrývá ubytování, stravu, cestovní náklady a účastnický poplatek v
kurzu.

Informace o možnostech ubytování získáte na adrese:
http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html

Žádosti musejí obsahovat následující dokumenty:
• Vyplněný digitální formulář žádosti obsahující:

- kontaktní údaje: jméno, adresa, e-mail, telefon, webové stránky

- motivační dopis (max. 5000 znaků)

- stručné informativní CV (max. jedna strana)

• portfolio (max. 10MB)


Formulář ke stažení zde:
http://www.tranzit.org/en/grants/summer+academy+salzburg/call-for-applications-2018-now-open-until-2-april-2018

Mějte na paměti
Stažený a vyplněný digitální formulář žádosti je vyžadován, jiné formy žádostí nebudou akceptovány. Přihlášky se přijímají výhradně e-mailem v anglickém jazyce, formátu PDF a to do 2. dubna 2018


Své přihlášky zasílejte na emailovou adresu: office@tranzit.org

Žadatelé, kteří již v posledních letech obdrželi toto stipendium nebo se již dříve účastnili programu Artist-in-Residence ve společnosti MuseumsQuartier Vienna, nebudou mít přednost.


Vaše další dotazy zodpoví paní Michaela Geboltsberger/tranzit.at: geboltsberger@tranzit.org
Websites: www.summeracademy.at/; www.erstestiftung.org/; www.tranzit.org/

-------------------------------------------------------------

Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy 2018
CALL for APPLICATIONS now open until 2 April 2018

ERSTE Foundation offers five fellowships for young artists and five fellowships for emerging curators from the Czech Republic, Hungary, Romania, the Slovak Republic and Slovenia to take part in a course of their choice at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg 2018.

Every summer some 300 students from more than 50 countries participate in over 20 classes at the Salzburg Summer Academy of Fine Arts. Well-known artists, curators and critics from all over the world offer courses focusing on topical questions of art production, as well as curatorial practice and writing about art.

The participants can choose from various courses taking place at Salzburg Summer Academy between 16 July - 25 August 2018.

More information about the courses for curators and artists:
http://www.summeracademy.at/COURSES-2018_230.html

Together with its longtime project partners from tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro, tranzit.sk and Igor Zabel Association, ERSTE Foundation offers these scholarships and forms the jury to select the participants.

The Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy

- are designed for artists and curators at the beginning of their career

- address candidates from Czech Republic, Hungary, Romania, Slovak Republic and Slovenia

- cover room and board, travel expenses and the participation fee for the course

For more details on accommodation possibilities, please follow the link below:
http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html

Applications have to include the following documents:

•          Complete digital application form, including the following information:

- Your contact information (name, address, e-mail, phone, website)

- Letter of intent explaining why you apply, what you expect from taking part in the course and why you think you are qualified for participation (max. 5000 characters)

- Brief informative curriculum vitae (max. 1 page)

•          Portfolio (max. 10 MB)

Please download the application here: http://www.tranzit.org/en/grants/summer+academy+salzburg/call-for-applications-2018-now-open-until-2-april-2018

Please note
The correct application form is required (please see above for download link), other application formats cannot be accepted. All documents must be sent as PDF.

Applicants who have already received this scholarship in recent years or have previously participated in our Artist-in-Residence programme at MuseumsQuartier Vienna will not be given priority.

Applications are accepted only in English and by e-mail until 2 April 2018 on office@tranzit.org

For further questions please contact Michaela Geboltsberger/ tranzit.at: geboltsberger@tranzit.org
Websites:
www.summeracademy.at/; www.erstestiftung.org/; www.tranzit.org/

 

 

VLASTA ČIHÁKOVÁ NOSHIRO BYLA VYZNAMENÁNA ŘÁDEM VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE SE ZLATÝMI PAPRSKY A ROZETOU

Kurátorce Galerie kritiků a předsedkyni Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Mgr. Vlastě Čihákové Noshiro Ph.D., byl z rukou japonského velvyslance, Jeho Excelence pana Kaoru Shimazaki, dne 30. listopadu 2017 slavnostně předán „Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou“, udělený japonským císařem za zásluhy o spolupráci v kultuře. Jedná se o první národní japonský řád, založený v roce 1875 císařem Meidži, pro civilní příjemce japonských ocenění nejvýše dosažitelný, který dosud získalo pouze dvanáct Čechů. Od roku 2003 byl po reformě zpřístupněn i ženám, jednou z prvních oceněných byla paní Věra Čáslavská. Reference k životopisu a činnosti Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro Ph.D. naleznete na www.vlasta-cihakova-noshiro.com. Na předvánoční slavnostní přípitek v Galerii kritiků zašleme pozvánku.

 

IMG_3081.JPG

IMG_3088.JPG

Order of Rising Sun2.jpg

PETICE PROTI SLOUČENÍ GALERIE S MUZEEM V MOSTĚ

 

Ahoj přátelé, kamarádi, umělci, galeristé, kurátoři a aktivní lidé,

 

srdečně Vás žádám o podporu ve snaze zastavit sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě (podporu můžete vyjádřit v přiložené petici - https://www.petice24.com/petice_slouceni_galerie_muzeum_most). Myslíme si, že toto sloučení bude pro galerii likvidační. Naše komunistické vedení kraje se rozhodlo jako za starých časů postupně likvidovat živou kulturu. Z neoficiálních zdrojů se k nám též doneslo, že v jednání je do budoucna galerii zrušit a propojení vyřešit stálou expozicí Starého Mostu v prostorách nynější galerie. Celé této anabázi předcházelo dosti podivné a nepodložené odvolání pěti ředitelů muzeí a galerií v Ústeckém kraji. Níže zasílám odkaz na několik článků, které se týkají nesmyslného slučování a odvolávání. Na vedení kraje jsme již zaslali otevřený dopis, kde předkládáme odborné argumenty proti slučování. Petici potom předložíme vedení kraje a zastupitelům před prosincovým jednáním zastupitelstva Ústeckého kraje, kde by se mělo o slučování organizací jednat.

 

Díky za Vaši případnou podporu a aktivní postoj.

 

Luděk Prošek - galerista, umělec, pedagog

 

http://hlidacipes.org/cistka-galeriich-moste-se-hledani-noveho-reditele-zhroutilo-kraj-pripravuje-slouceni-galerie-muzeem/

http://hlidacipes.org/pomsta-za-tibet-kraj/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2168518-kraj-odvolal-pet-reditelu-galerii-a-muzei-jeden-z-nich-mluvi-o-trestu-za-vystavu-o

http://hlidacipes.org/fraska-chomutovskem-muzeu-odvolany-reditel-vyhral-novy-konkurs-rada-odmitla/

 

https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/kdybych-se-prihlasil-poplival-bych-svou-praci-rika-koncici-reditel-galerie-20171003.html

Academia TOP PAPERS FROM YOUR NEWSFEED

Academia.edu

TOP PAPERS FROM YOUR NEWSFEED

Gerhard Preyer

Gerhard Preyer
Goethe Universität Frankfurt am MainSociology, Faculty Member

 

Conference Self-Consciousness 17-19 Mai 2017

The main aim of the conference is to present the new approaches to the problem of consciousness and rationality and to provide an effective dialog between disciplines and the different fields of philosophy, which can be fruitful for the solving of general problems of cognition. There are many reasons why the question of the conjunction between self-consciousness and rationality is important. The main and general is the problem of the compatibility between thoughts and acts. Still the following questions need to be answered: Is there a relationship between pre-reflectivity and rational...

 

Download

Bookmark

Dragos Simandan

Dragos Simandan
Brock UniversityGeography, Faculty Member

 

Analytical sequencing of empirical research through recursive cartographies: a case study of a Romanian village

The chapter introduces a simple theoretical framework called "recursive cartographies" and applies it to the analysis of the social and environmental conflict surrounding the plans for gold mining in the village of Rosia Montana, Romania.

 

Download

Bookmark

Dragos Simandan

Dragos Simandan
Brock UniversityGeography, Faculty Member

 

New Ways in Geography

Simandan D (2005) "New Ways in Geography" Timisoara, Editura Universitatii de Vest/ West University Press, 230 pp. The first part of the volume - "Old Ways" - addresses the question whether geography as we know it is worth keeping. The first chapter argues that traditional scientific disciplines are not as bad as we sometimes like to think they are. This argument is then deployed in the second chapter to investigate whether geography specifically is worth keeping. The chapter concludes that even if we admit a Cinderella status for geography among the disciplines, this aspect brings some...

 

Download

Bookmark

Andrzej Marzec

Andrzej Marzec
Adam Mickiewicz University in PoznańInstitute of Philosophy, Faculty Member

 

Vegetal Philosophy (or Vegetal Thinking)

The authors of this edition propose a novel and inspiring research approach to the subject of plants, which – being a form of life that is different, yet akin to us – is a constant source of nourishment and metaphors, decoration and obsessions. The articles included in this thematic block on plants enter into lively ongoing debates on genetics, feminism, ecology and plant ontology. They are excellent examples of the fact that in Polish philosophical and cultural reflection there was an understanding very early on of the challenges that posthumanism poses to our anthropocentric intellectual...

 

Download

Bookmark

Cory Wright

Cory Wright
California State University Long BeachPhilosophy, Faculty Member

 

Truth, explanation, minimalism

Minimalists about truth contend that traditional inflationary theories systematically fail to explain certain facts about truth, and that this failure licenses a ´reversal of explanatory direction´. Once reversed, they purport that their own minimal theory adequately explains all of the facts involving truth. But minimalists´ main objection to inflationism seems to misfire, and the subsequent reversal of explanatory direction, if it can be made sense of, leaves minimalism in no better explanatory position; and even if the objection were serviceable and the reversal legitimate, mini-malists´...

 

Download

Bookmark

Luis Fellipe C Garcia

Luis Fellipe C Garcia
Université Catholique de LouvainPhilosophie, Graduate Student

 

Le voyageur et le pouvoir magique - une étude de la Wissenschaftslehre

This article advances the hypothesis that the Fichtean enterprise of grounding all possible experience in a fundamental principle has to fail in order to succeed one of its most important tasks: reformulating the very idea of subjectivity. In order to ground this hypothesis, the paper will be divided in four parts: (i) the first one will analyze the starting point of the work where Fichte lays the foundations of his philosophical project (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) so as to show that its first principle contains a fundamental ambiguity. We will then (ii) suggest that this...

 

Download

Bookmark

Christine Magerski

Christine Magerski
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences [Filozofski fakultet]German Language and Literature, Faculty Member

 

Arnold Gehlen (1904-1976), in: The Blackwell Encyclopedia of Sociology (Wileys)

Arnold Gehlen is one of the most controversial figures in German intellectual history. Gehlen´s commitment to National Socialism is mostly seen in close connection with his theoretical focus on institutions. According to Gehlen, what man requires above all is order, that is protection through institutions. However, the scope of Gehlen´s sociology reaches beyond the necessity of order. Its strength lies less in the theory of institutionalization than in the attempt to comprehend change, i.e. the conceptual clarification of the interplay between radical innovation and institutionalization.

 

Download

Bookmark

Academia, 251 Kearny St., Suite 520, San Francisco, CA, 94108

Unsubscribe Privacy Policy Terms of Service © 2017 Academia

konference o současné malbě - Souvislá vrstva

CULTURE ACTION EUROPE

 

 

 

 

 


I  New Cultural Challenges for European Cities
II   Urban Postcards from Habitat III
III   Reporting from the Global Front

IV   Culture & Cities: from Infrastructure to Sociostructure
V   Build the City: for the People, with the People
VI   Fun Palaces: Where Everyone is an Artist
VII Reflections on the Future of the City

By Robert Manchin, CAE president and acting Secretary General

We bring to you a collection of reflections on the cultural challenges of our cities. The reason is obvious; in the midst of globalisation we see that it is the cities, where we can crystallise and combine our strength. We will continue the discussions on how to shape the future urban quality of life in our next Beyond the Obvious gathering. You will have a chance to meet most of the authors of this newsletter in Budapest. Together with urban innovators, practitioners and thinkers we will explore ways to strengthen the cultural sustainability of our cities.

What drives this global transformation is migration. European urban growth is also migration driven, making cities more diverse and vibrant places. Next to metropolises, our continent is culturally defined by the rich traditions of the mid and small cities. In the large cities the challenge is how to keep together an archipelago of different cultural identities. While in most smaller cities newcomers and locals are facing the cultural dilemma whether or not to become fully local with a civic pride. Can one preserve its own cultural identity? If a nationstate demands to adhere to a Leitkultur, can attachment to a city be an alternative?

Working across networks we all experience that cities have distinctive identities. Cities have different spirits that provide their residents emotional energy. Urban pride is a key feature of cultural identities today. Cities with a clear ethos can better resist homogenising tendencies of globalisation. It can be worrying when nations proclaim their timeless and organic ideals, but affirming a city´s particularity can be a sign of health.

None of this is new. Aristotle said already that "A great city is not to be confounded with a populous one." Plato added proudly “This City is what it is because our citizens are what they are.”

We can work on this together and we can nurture how the civic pride can be oriented towards the future. Hope you find the contributions in the Newsletter as a good resource.

By Julie Hervé, EUROCITIES policy advisor

Many European cities already recognise the importance of culture and the creative industries for local development. Culture is integrated into their strategies in a range of areas, such as innovation, branding, tourism and social inclusion. But developing and implementing cultural strategies that make a real impact to economic development and social cohesion remains a challenge for cities. Several factors need to be in place to deliver the desired results, including: strong political will and leadership, a cooperation strategy between local and regional bodies, cooperation between various local actors from the public and private spheres, and capacity building measures involving stakeholders and experts.

By Jordi Pascual, Agenda21 for Culture

On 20 October 2016, the UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) adopted the New Urban Agenda, a document which is expected to provide guidance on the development of urban policies around the world for the next 20 years.
Why is the New Urban Agenda a significant document and why does it remain a weak instrument? What are the lessons we learned as a global cultural community?

By Nicholas Anastasopoulos, architect and professor at NTUA

We have already passed the tipping point in which more than half of the earth’s population lives in urban conditions. As urbanisation is a trend which will only intensify, and as climate change is becoming a threat to life itself, we have entered what is now known as the Anthropocene, a geological epoch identified by a term which recognises the unprecedented impact humans have on the surface of the earth and on its atmosphere. Alternatively this has euphemistically been called the “City of 7 Billion”. This means that we need to intensify our efforts and focus much of our research and resources towards a better understanding of the complex and often controversial nature of cities in order to seek answers to the most pressing questions of the urban condition.

By Rosa Pérez Monclús and Carla Schiavone, Culture Action Europe

Culture Action Europe (CAE) actively promotes the inclusion of culture as a pillar for sustainable development. Jointly with a wider coalition of civil society organisations, we advocated for the inclusion of culture in Rio+20 and culture. Advocating for Culture as a Pillar of Sustainability, in United Nations’ 2030 Agenda and in the Sustainable Development Goals (SDGs) and recently for its inclusion in the New Urban Agenda. These advocacy efforts remain on-going and so is our learning process. This article is an attempt to analyse the main findings and to highlight some commonalities we found in different initiatives CAE implemented. By doing so we aim to explore and facilitate the development of new cultural policies for sustainable urban development.

By Tsveta Andreeva, European Cultural Foundation

Including citizens and communities in decision-making creates wider support for implementing legislation, providing out-of-the-box solutions and strengthening democratic legitimacy. Culture contributes to this by engaging and inspiring people, challenging stereotypes and catalysing the social revitalisation of urban commons. This is essential for building more equitable and sustainable future for our diverse communities. In 2016, ECF engaged in a mapping exercise of best-practices that culminated in the publication of a Magazine compiling 26 civil-public partnerships based on principles of the commons. Based on the analysis of these cases we can now present evidence of how to build a city for the people, with the people.

By Stella Duffy, Fun Palaces

I write this in the week that Donald Trump has been elected the next President of America. It is four months since Britain voted for Brexit. I write as someone brought up white working class, who is now being told that the white working class, the white poor, the white disaffected made these choices. I look at the statistics and I see this is partly true – but I also see that many wealthy people voted for Trump and for Brexit, some people of colour voted for Trump and for Brexit. The statistics show clearly that many in our UK cities did not vote for Brexit and many in US cities did not vote for Trump. There is a growing divide. After three years of working on our exponentially-growing Fun Palaces campaign I see what we are doing as a step towards healing these divisions.

By Anna Vondracek, Centre for Fine Arts, Brussels (BOZAR)

Like most of its peers, the Centre for Fine Arts Brussels (BOZAR) is deeply embedded in the history and urban fabric of its city. Together with other cultural institutions, civil society organisations, schools, universities and the local and regional political actors, we shape our urban reality and our perception of the city itself. The constant question of “what kind of cultural programming do we need in our city?” goes hand in hand with the question “what city do we want to live in?” These questions have defined our activities in the past and will continue to guide our present considerations and future vision.

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po