KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Pozvanka_Komentovana_prohlidka.jpg

„Očima Hanse Christiana Andersena / Through the Eyes of Hans Christian Andersen“ Vladimír Kysela

 

Zveme Vás srdečně na zahájení výstavy obrazových fotografií Vladimíra Kysely, nazvané „Očima Hanse Christiana Andersena“, ve čtvrtek 21. prosince v 18 hodin (setkání s tiskem od 17 hodin) do Galerie kritiků. Monotematický soubor byl vytvořen převážně v dánských lokalitách a získal následující ocenění: 2.místo v MIFA – Moscow International Photo Awards 2017 v kategorich Book (Series Only)-Fine Art, Fine Art-Abstract, Fine Art-Special Effects a 3.místo v IPA - Los Angeles, International Photography Awards 2017, v kategoriích Book (Self-published - Fine Art).

Slavnostní přípitek autorovi bude spojen s přípitkem kurátorce Vlasty Čihákové Noshiro, jíž byl japonským císařem udělen Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou za spolupráci v kultuře. Budeme se na Vás těšit a doufáme, že s pomocí Hanse Christiana Andersena přispějeme k vytvoření krásné atmosféry Vánoc.

 

 

 

21. 12. 2017 – 14. 1. 2018, Galerie kritiků, Palác Adria

Cílem projektu bylo pochopit a následně vizuálně interpretovat Andersenův téměř mozaikovitý způsob vidění světa kolem nás. Andersen pocházel z velmi chudých poměrů, celá rodina žila a spala v jedné malé místnosti. Zážitky z dětství, umocněné v dospělosti složitostí jeho povahy s příklonem k homosexualitě, významným způsobem ovlivnily ladění příběhů a dodaly atmosféře dějů na temnotě, hloubce prožitku a citlivosti ke složitým lidským situacím.

Při četbě Andersenových povídek a pohádek vnímáme jakoby roztržitý styl, který vzdáleně připomíná hudební improvizace scatterů. Jako bychom v ruce obraceli diamant s tisíci odrazivých plošek. Andersen začíná větu v jednom tématu a skončí v jiném, volně přeskakuje mezi přímou řečí a popisem a žene příběh dopředu, neustále vybízí k fantazijnímu představování si konkrétní scény. Je fascinující, jak jeho příběhy oscilují mezi pohádkovým příběhem pro děti, temným dramatem pro dospělé a lehkou féerií zahradní komedie.

Mým záměrem nebylo vytvořit ilustrace k Andersenovým příběhům, přestože následně je lze takto identifikovat. Při práci na projektu jsem se snažil obout si Andersenovské boty a při snímání a následném post procesu interpretovat zvolenou scénu ve „scatting“ stylu tohoto velkého spisovatele. Co je ukryté, co je zjevné, co je dobré a co je špatné – vše v jednom víru…. Vypadá to jako pevná zem, ale vítr přichází ... Přežijeme? Co bude dál?

Jednotlivé záběry byly foceny v Luhačovicích, Štramberku, Štiříně, Kodani, Odense, Helsingoru, Bisserupu. Zčásti jsem hledal emoce z vybraných Andersenových příběhů  v krajině, zčásti šel po stopách adres, na nichž Andersen delší dobu pobýval a mohly na něho mít vliv. Velký dojem na mne udělal přístav Nyhavn v Kodani, kde Andersen posupně žil na třech různých adresách. Technicky jsem používal metody ICM & ME, mnohdy i kombinace záběrů z různých míst – v tomto aspektu lze oproti Máchovi vidět posun. Při post procesu byl pak důraz dán na posílení „scatting“ dojmu – zvýraznění dynamiky ve vybraném barevném spektru či kontrastech.

Série fotografií získala: 

- 2.místo v MIFA – Moscow International Photo Awards 2017, v kategoriích “ Book (Series Only)-Fine Art”, „Fine Art-Abstract“, „Fine Art-Special Effects“ 

- 3.místo v IPA - Los Angeles, International Photography Awards 2017, v kategoriích “Book(Self-published): Fine Art“).

Vladimír Kysela

 

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

Pozvanka_v02_castA-copy_draft_draft-copy.jpg

Pozvanka_v02_castB-copy_draft_draft-copy.jpg

GK Predka A5 pozvanka_1.jpgGK Predka A5 pozvanka_2b.jpg„Rozrušený svět / Disrupted World“

Tomáš Predka

28. 11. – 17. 12. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

Tomáš Predka (1986) je laureátem 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017. Instalace jeho  samostatné výstavy v Galerii kritiků záměrně využívá specifičnosti Paláce Adria. Prostor galerie je součástí fiktivního děje pádu parašutisty neznámého původu. Na místě zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho vědomí. Trosky drapérií.

Tomáš Predka (1986) is a laureate of the 10th Prize for Young Painting 2017. Installation of his solo exhibition in Galerie kritiků deliberately exploits the specifics of the Palace Adria. The space of the gallery is part of a fictious plot of parachutist of unknown origin. Only the materialised fragments of his consciousness remained in place. Debris draperies.

 

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

tomaspredka.com

 

Disrupted World_190x160cm_2016.jpg

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozrušený světTomáš Predka


Když se francouzský válečný pilot Antoine Saint-Exupéry zřítil za války se svým letadlem na saharskou poušť, objevil se u něj malý princ a chtěl nakreslit beránka. Antoine však uměl nakreslit jen něco jako klobouk, jak si pamatoval z dětství, což ve skutečnosti byl hroznýš, polykající slona. Malý princ se rozzlobil, chtěl nakreslit beránka. Tak mu pilot vykouzlil další dva beránky, jednoho nemocného, druhého zdravého, nakonec se však princovi nejvíc zalíbila krabice se dvěma otvory, jimiž mohl proudit vzduch k beránkovi, zavřenému uvnitř. Princ ho tam uviděl, stejně jako viděl slona v žaludku hroznýše, který vůbec nevypadal jako klobouk. „Teď je to dokonalé“, zakřičel radostně.

V příběhu Malého prince hrálo hlavní roli disociované alter ego vypravěče, opírajícího se o čistou vizi dětských očí, krásu, jež nemá nic společného se světem rozumu dospělých. Disociační štěpení u pilota zavinil stres z vážné nehody, jež bez opravy rozlámaného stroje hrozila ztrátou jeho života. Co však je očím neviditelné, je důležité, správně vidíme jen svým srdcem, upozornila na konci jeho vyprávění moudrá liška, přítelkyně malého prince.

Tomáš Predka (1986) nazval před rokem svou výstavu (s Davidem Postlem, Galerie NoD) „Muž, který se nebral příliš vážně“. Tento název volil pro malbu, fungující v materiálně inovativní podobě, spojením figurálních prvků a abstrakce, jako převyprávění osobních vzpomínek a typických znaků obrazu. Chápané jako extenze vědomě vyvolaného, vnitřního zrakového vjemu, představují jeho obrazy fragmenty vizuálního světa, v časomíře podvědomí, jako výraz proměny zrakového vnímání v lidské paměti. Jejich náměty označuje autor buď za osobní reakce na místa, která navštívil, nebo za inspiraci z nějaké banální práce, jako třeba z jeho zaměstnání ve skladu, kde manipulací věcí se stále něco rozbíjí. Obrazové znaky se staly signifikantními střepy vnějšího světa, jež autor řetězí, vzájemně propojuje či dává do souvislostí, jež by běžně nikdy nenastaly.

Pro svou laureátskou výstavu 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017 vytvořil Predka v prostoru galerie obrazovou instalaci „in situ“ s názvem Rozrušený svět. Zdrojem inspirace nových děl byly jeho cesty za uměním v posledních dvou měsících, kdy zvláště při zářijové cestě do Španělska se ho dotýkal pocit omezování svobody. Ať už to byly médii sledované nepokoje či snahy o suverenitu Katalánska, zažíval pocit španělské revoluce a prožil si jakýsi fiktivní pád parašutisty mezi fikcí a realitou, dezinformací a pravdou. Jako tomu bývá ve filmu nebo v literatuře, a také v ději obrazů u Malého prince. Kompozici nepravdivých obrazů lze jen těžko oddělit od faktických událostí.

V instalaci výstavy v Galerii kritiků autor záměrně použil specifika kulturní historie památkové budovy a pojal výstavní prostor jako fiktivní pád parašutisty z nebe na zem, z nadoblačných výšin do disociace alter ega. Na místě zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho vědomí. Trosky drapérií.

 

Vlasta Čiháková Noshiro

 

 

24251234_10215365276024850_1582166406_o.jpg

24210012_10215365275904847_1163000148_o.jpg

24201321_10215365299945448_706181386_o.jpg

martin velisek_komentovana prohlidka-page-001.jpg

 


 

 

 

„Nahoře bez, dole taky / Topless, bottom, too“

Martin Velíšek

31. 10. – 26. 11. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

 

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.

 

The painting concept of Martin Velíšek (1968) represents a view on the world around us with the awareness of its imperfection, or rather the beauty this imperfection generates. Ideal or erotic does not lie in the center of the artist‘s interest. Models are not ‚models‘ but real characters - with bruises on the body, dirty palms, freckles, glass or swimsuits. The exhibition includs 10 hyperrealistic life size acts, completed with small objects, drawings and photos.

 

Kurátor / Curator: Prof. Miroslav Petříček, Ph.D.

 

martinvelisek1.jpgmartinvelisek2.jpg

ENERGETIKA PROSTORU

 

„Energetika prostoru / Energetics of space“

Dagmar Dost-Nolden a Patrick Roth

3. 10. – 29. 10. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.

The works of Czech painter and sculptor living in Germany are mainly „in situ“ installations, based both on spatial concept and the expressive processing of the material. The artist is interessed in the dynamic energy expressed by many different forms of various materials in paintings and spatial installations, constructing a spatial shape and working with light. The meaning of works of German glass sculptor Patrick Roth follows from the harmony of material properties and its shape elements, with emphasis on the haptic experience of the work.

 

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

EP pozvanka.jpgEP pozvanka2.jpg

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Luďka Rathouského "Evangelium postprady" ve středu 27.9. od 17 hodin do Galerie kritiků v paláci Adria. Těšíme se na Vás!

komentovanaprohlidka.jpg

 

RATHOUSKYpozvanka1.jpg


„Evangelium postpravdy / Gospel of post-truth“

Luděk Rathouský

12. 9. – 1. 10. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria

 

 

Termín post-pravda (post-truth) se podle Oxfordského slovníku stal klíčovým slovem roku 2016, zejména díky vyhroceným politickým kampaním v USA a Velké Británii. Objektivní fakta již nejsou podstatná; názor si utváříme pomocí sdílených příspěvků na sociálních sítích a rozhodují o něm zejména emoce. Jak trefně podotkl Jiří Přibáň, nehledáme už pravdu, ale potvrzení našich předsudků.

Ovládání (politického) světa pomocí „fake news“, nepravdivých či zkreslených tvrzení a projevem hraničícím s vulgaritou se stalo běžným nástrojem jednání vládnoucích vrstev.

Realita prezentovaná skrze média a vstřebávaná jednotlivcem je Rathouského téma již od jeho raných malířských cyklů (Masmédia, 2002, Produkce, 2005 ad.)

Podobně jako rychle se střídající záběry v televizním zpravodajství nebo okna infozábavy na internetových platformách, zobrazuje na svých plátnech střípky okolního světa. Svým sociálním cítěním komentuje společenskou situaci, spotřební kulturu, krizi hodnot a jejich vyprázdnění; někdy intuitivně, ne příliš konkrétně, mnohdy pragmaticky racionálně a někdy jde jen o lakonický komentář.

Výstavou Evangelium postpravdy se Rathouský vrací do prostoru, kde před sedmi lety poprvé představil svůj nový způsob uvažování o malbě (Strach bílého muže, 2010). Odráží také Rathouského vývoj v tomto formálním hledání nové vizuality: od principů apropriace gotických elementů v malbě (jako například v cyklech podle mistra Vyšebrodského, Theodorika či malířských mistrů období vlády Jagellonců) až po plné osamostatnění těchto prvků v nedávné tvorbě. Fragmenty gotického tvarosloví mu slouží jako zdroj vyjadřovacích prostředků. Výtvarný princip, abstrahující skutečnost do významových rovin tu více tu méně patrných, se však neomezuje na otevřený komentář současného dění, ale jitří současnými prostředky smysl pro pocit z minulosti. Dá se říci, že jestliže se režisér František Vláčil snažil černobílé Údolí včel natočit v gotické „barevnosti“, Rathouský se snaží gotickou barevností vyjadřovat k současnosti. Vzkazy v obrazech jsou uzavřeným systémem pravd (a postpravd), které se však autor tu více či méně úspěšně snaží šifrovat. Svéhlavá cesta za poznáním a touha po originálním zobrazení ho dovedla k osobitému, jedinečnému projevu, který, přestože je aktuální, působí starobyle a důvěrně známě. Zdánlivě nesoučasný Rathouského přístup a určitá nezařaditelnost z něj činí pozoruhodnou personu na umělecké scéně.

Luděk Rathouský (*1975) se kromě vlastní umělecké tvorby věnuje i skupinové práci -  je zakládajícím členem umělecké skupiny Rafani.

Jako pedagog působí na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, kde dosáhl titulu docent a je vedoucím ateliéru Malby II. Dále se zabývá kurátorskou činností v projektu Galerie Luxfer v České Skalici, jíž je spoluzakladatelem.

 

Kateřina Štroblová

 

 

GK FUJI pozvanka.jpg

 

GK FUJI pozvanka2new.jpgtesshin.jpgTesshin english cv-page-001.jpg

 

GK FUJI A4letacek-page-002.jpg

pavel_matela_vystava_galerie_kritiku_2017_small-1.jpg

POZVANKA0.jpg

POZVANKA01.jpg

 

„VÝSTUP / OUTCOME“

výstava závěrečných prací kurzu Akademie současné fotografieGALERIE KRITIKŮ, Palác Adria, Jungmannova 31/23, Praha 1

3. - 23. 7. 2017

út–ne 11–18 hod. (kromě státních svátků)
komentovaná prohlídka 20. 7. 2017, 18:00
koncepce: Pavel Matela

Výstava představuje závěrečné práce mimořádného ročníku kurzu Akademie současné fotografie z let 2015-2017. Tento speciální ročník je určen absolventům řádného studia a koncipován jako platforma pro přednášky a konzultace volných autorských projektů. Jediným obecným zadáním je zaměření na osobní témata účastníků. Výstava tak prezentuje hned několik zcela odlišných přístupů k fotografii od dokumentárních souborů, inscenované fotografie až k výrazně konceptuální práci.
Kurz Akademie současné fotografie pořádá Matela Studio ve formě ročního víkendového studia pro zájemce o získání hlubších znalostí a zkušeností v oblasti fotografie a současného vizuálního umění. Svým zaměřením na světovou výtvarnou fotografii a vizuální umění vyplňuje toto studium mezeru ve státním vzdělávání. Garantem programu je Pavel Matela a mezi další přednášející patří: Miroslav Vojtěchovský, Josef Moucha, Jiří David, Jan Pohribný, Hynek Alt, Tomáš Pospěch, Pavel Baňka, Jiří Thýn, Michal Pěchouček, Jan Vaca, Magda Stanová, Silvie Milková, Jaromír Typlt, Milan Salák, Markéta Kinterová, Jolana Havelková, Miro Švolík, Štěpán Grygar, Martin Blažíček, Barbora Bálková, Michal Adamovský, Jakub Skokan, Ivars Gravlejs, Petr Nikl a další.

Vystavují: Adéla Benešová, Miodrag Čížek, Karel Fabich, Vlasta Jaroš, Michael Komm, Jitka Mertlová, Lenka Mimochodková, Kateřina Anna Lucká, Kateřina Vojtová


Matela Studio - kurzy výtvarné a profesionální fotografie:

Studio založil dne 1.1.2000 fotograf a lektor Pavel Matel ajako platformu pro zájemce o kvalitní a cenově dostupné vzdělání v oboru. V současné době nabízí Matela Studio kurzy a workshopy od úrovně začátečníků až po profesionály včetně rekvalifikačního programu akreditovaného MŠMT. Studium je založeno  na individuálním přístupu a vysoké kvalifikaci lektorů.

ukázkové fotografie v tiskové kvalitě ke stažení
http://www.uschovna.cz/zasilka/MUP6ES26MUKXEJZJ-5MD

kontakt a další informace

Pavel Matela, 603863524, e-mail: info@matelastudio.com

 

http://www.matelastudio.com/kurzy/akademie_soucasne_fotografie.html

Marek Číhal - SOMEWHERE ONLY WE KNOW

GK MK A5 pozvanka-page-001.jpg

 

GK MK A5 pozvanka-page-002.jpg

 

 

 

Tisková zpráva – výstava „Somewhere Only We Know“, Marek Číhal, Galerie kritiků, Palác Adria, 7. 6 – 1. 7. 2017

Výstava se zakládá na malbách a projekcích souboru skic, jež vznikly pro celovečerní film Somewhere Only We Know čínské režisérky Xu–Jing Lei. Film zhlédlo v Číně přes 300 milionů diváků a budí velký zájem navštívit naši zemi. Po prezentaci v prestižním Ludwig muzeu v Koblenci představuje Marek Číhal svou novou tvorbu v Praze, v předvečer svého odjezdu na studijní pobyt do Pekingu. „Zobrazuji mravní rozklad společnosti, kde prostřednictvím vizuální bajky, zobrazené malbou, hrdinové mohou být zvířaty stejně jako neživé předměty a lidé. Jde mi o propojení kresby a malby v harmonický celek. Ve své práci usiluji o to, aby divák prožíval pocit úplného uvolnění.“

Marek Číhal (1986), mimo jiné držitel dvojnásobného ocenění v Ceně kritiky za mladou malbu, patří dnes k značně progresivním umělcům a je autorem četných malířských realizací v architektuře. Spolupracuje s arch.Václavem Hlaváčkem a Studiem Acht. Jde například o výzdobu podchodu v centru Ostravy pod Frýdlantskými mosty, foeyer hotelu Marriott v Brně, neonový oltář pod Bolt Tower v Dolních Vítkovicích, vstupní halu sídla CTP v Humpolci, monumentální kresbu do betonu ve foyer Office Centrum Ostrava, kresbu neonem na protihlukové stěně o rozměru 25x40 m na pražském Proseku anebo malbu na trupu soukromého letadla švýcarské výroby Pilatus PC12.

Výstava Somewhere Only We Know poskytuje jedinečnou příležitost shlédnout dosud nepublikované obrazy umělce a seznámit nás s kresbami, jež se staly ústředním motivem stejnojmenného filmu a provázejí diváka celým dějem. Jak malby, tak skici filmu, se vážou k příběhům specifických míst a způsob instalace, kombinující malbu a projekce ve sledu tří filmových sekvencí s průniky v galerijním prostoru, jen vazbu na určitá místa potvrzuje. Příběh filmu je romantický, skicář, jenž se váže k Praze roku 1947, tvoří spolu s ozdobným plédem odkaz čínské babičky své vnučce. Babička při studijním pobytu u nás prožila silný milostný vztah k českému lékaři, jenž zůstal nenaplněný. Vnučka s přítelem se tedy vydává podle podobizen a scenérií kreseb po stopách tehdejší romance, setkává se i s babiččiným partnerem. Jde o židovského lékaře, který přežil Osvětim a po válce se setkal s čínskou dívkou během její praxe v nemocnici, kde se zamilovali. Partner byl však ženatý, jeho žena měla zahynout v koncentračním táboře, nakonec se vrátila, ale na invalidním vozíku, což učinilo celé romanci konec. Skicář zůstal jedinou vzpomínkou a vodítkem příběhu.

Malby, vytvořené v Číně, nejsou ilustrací příběhu, spíše paralelou s typicky čínskými rysy, jež hovoří metaforicky také o válce, lidském neštěstí, i o lásce, toleranci a důstojnosti. Nezapřou autorův specifický, expresivně uvolněný rukopis, začleňující do abstraktní malby rádoby dětskou kresbu s výpovědí, jež se mísí s jinotajem a usiluje o citové souznění s divákem. Hovoří jak o vážných společenských problémech, tak o potřebě poetické hravosti, s tendencí překračovat meze konvencí malby, ve prospěch bezprostředního účinku a čitelnosti rukopisu.

 

Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy

HATAI

 

GK Hatai.jpg

 

 

 

GK Hatai22.jpg

 

 

image1.JPG

Transcendence - současná americká malba

Postcard Invitation - Czech and English-page-001.jpgDobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy současné americké malby pod názvem Transcendence, ve čtvrtek 13. dubna 2017 v 18 hodin v Galerii kritiků, setkání s tiskem a kurátory v 17 hodin. Výstava představí  špičkovou malířskou tvorbu 9 umělců, s filosofickým podtextem a intermediálním zaměřením. Kurátory výstavy jsou Jenufa H. Kent a Michael Fischerkeller. Těšíme se na Vás,

Hello, we have a pleasure of inviting you to the opening of an exhibition of American contemporary art entitled Trancendence on Thursday 13. 4. 2017 in Galerie kritiků, PM 6:00, the meeting with press and curators PM 5:00. The exhibition introduces a top level painting of 9 artists, with philosophical subtext and intermedial expression. The co-curators of exhibition are Jenufa H. Kent and Michael Fischerkeller. Looking forward to see you,

 

 

 

Výstava „Transcendence - současná americká malba“ (TZ)

Galerie kritiků, 13. 4. – 7. 5. 2017

Motto: „Franz Kafka snil celý život o transcendenci, v níž by našel útěchu skrze svou tvořivou práci, umožňující mu únik ze světa, plného zdánlivě nepřekonatelných osobních, sociálních a politických problémů. I když se stal jedním z klíčových autorů 20. století, tvorba mu neposkytla hledané útočiště. Jeho úsilí však inspirovalo mnohé, a tak je správné, že výstava, jež skládá hold jeho tvůrčí inspiraci, se pořádá v jeho rodném městě. Ukázky umělcova vlivu lze spatřit v příbězích a vizuální tvorbě, usilujících rovněž o transcendenci a zabývajících se podobnými osobními, sociálními a politickými problémy, jimž Kafka čelil v umění i životě.“

Výstavu tvoří skupina devíti umělců ze státu New York a Washington, spolupracujících s Nadací IVAF (International Visual Arts Foundation, Washington D.C.) a její iniciátorka, malířka Jenufa H. Kent, se narodila v Čechách, má zde rodinné předky, žije a pracuje však  ve Spojených státech. Uvádí okruh malířů různých národností, tvořících v USA (Naomi Christianson, Carol M. Dupré, Michael Fischerkeller, James Douglas Haley, Ruth Horlick, BingJib Huang, Ashley Ja’nae, Jessica Kallista, Jenufa H. Kent), jež mají filozofický a sociokritický pohled na aktuální americkou i světovou problematiku. Někteří se vyjadřují intermediálně, kombinovanou technikou různých médií.

Druhým kurátorem, odpovědným za výběr děl, je Michael Fischkeller. Výstava dostala název  Transcendence, ve smyslu kreativního úniku umění z absurdity tohoto světa do nadčasové dimenze. Její koncepce vzdává hold Franzi Kafkovi, jakožto klíčovému autorovi 20. století a myšlenkovému géniovi, jenž vystihl hloubku paradoxů v životě moderní společnosti i touhu umělců konfrontovat se s konkrétními problémy tak, aby dospěli k jejich nadčasovému vyjádření. Skupina dosud vystavovala v Egyptě, Číně, Indii, Rusku a dalších zemích.

Naomi Christianson pobývala delší dobu v Austrálii, věnuje se józe a meditacím, její živě barevné malby mají snové a meditativní duchovní zaměření. Autorka věří, že společenské problémy je nutné odkrývat především ve vztahu k vlastnímu okolí a životnímu prostředí, čerpat z nich životní pravdu. Carol M. Dupré je nejen aktivní umělkyní, ale i teoretičkou, jež vyučuje teorii umění a ve svých malbách reflektuje odkazy ze sémantického prostředí teorie, jakožto společného estetického základu všech uměleckých oborů. Michael Fischerkeller je zároveň magistrem studia politologie a sociálních věd, ve své  malbě se zaměřuje na konfrontaci populárních motivů a ikon se znaky zastupujícími určité společenské problémy, ve prospěch hledání pravdy. Jeho vizuální konfrontace vycházejí z tmavého pozadí obrazu, do něhož autor vnáší prvek světla a významového objasnění. James Douglas Haley je synem válečného pilota, poučeného z otcových zkušeností a aviatických záznamů, z nichž vytváří osobité fotografické koláže, dávající diváku k posouzení konkrétní příběhy se společenským dopadem. Ruth Horlick dlouho pobývala v Evropě a je aktivně činná i ve sdruženích Passageways artists a Montpellier Artists, její zájem se soustřeďuje na graffiti, architekturu a vztah přírody k veřejnému prostoru. Bingjib Huang je původem z Tajwanu a vyučuje kaligrafii ve vztahu k současnému umění, jeho obrazy se zakládají na živě barevném pojetí grafických symbolů a piktografie se skrytými významy. Ashley Ja´nae má černošský původ a její subtilní monochromní perokresby jsou projevem feminismu uvnitř společenství černých Američanek. Jessica Kallista ve svých magických kolážích vytváří narativní příběhy o sexualitě, rasismu, genderu, ale také o dětských vzpomínkách na svět pohádek. Jenufa H. Kent začala malovat v Praze, avšak i ve Spojených státech pokračuje ve své pouti uvnitř svého podvědomí, zobrazuje své vzpomínky, pocity, přání a sny o jiném lepším světě.

Společným jmenovatelem vystavujících umělců je hluboký zájem o studia společenských věd ve vztahu k umělecké tvorbě, zaujetí pro smysl dnešní estetiky obrazu a kladení otázek pro řešení současných společenských problémů prostředky tvůrčí transcendence.

Vlasta Čiháková Noshiro

 

kurátorka Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

 

 

 

 

bezorezu_SD_pozvanka-page-001.jpg

 

 

 

Studentský design


27. ročník soutěže Studentský design 2017 se koná pod záštitou náměstka ministryně školství a člena vlády prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové.

 

Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s  výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit žáci a studenti studující na území ČR bez ohledu na státní příslušnost a absolventi, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo v roce 2016. Soutěž je dvoustupňová, v prvním základním kole jednotlivé školy vybírají a nominují studentská díla, která přihlásí do celostátního/ústředního kola. Soutěží se v pěti základních kategoriích: Produktový design; Grafický design; Multimediální tvorba; Oděv – textil – obuv; Sklo. Oceňuje se zejména funkčnost propojení autorské ideje a její realizace, a to jak po stránce výtvarné, tak technického provedení. Práce v jednotlivých kategoriích hodnotí jmenovaní porotci.
Všechny nominované studentské práce budou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9. 3. 2017 v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha 1. do úterý 4. 4. 2017 včetně (pro účastníky jednání Asociace do 5. 4. 2017) a poté 30 nejlepších prací se účastní podzimní přehlídky Designblok v Praze. Exponáty budou publikovány v tištěné podobě ve formě bulletinu/brožury a ke zhlédnutí na webových stránkách všech zúčastněných škol.

 


Laudem Victorum (Chvála vítězům)

CK17V pozvanka oprav.jpg

 

CK17V pozvanka3opravena.jpg

 

 

Máchovské kontemplace


pozvanka CZ vystava Vladimir Kysela.jpg


„Máchovské kontemplace“ / „Macha´s Contemplation“


Vladimír Kysela


5. 1. – 20. 1. 2017, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

Fotograf Vladimír Kysela se ve své práci soustřeďuje na zachycení pocitů při vnímání krajiny, zkoumá interakci obrazového, literárního a hudebního vyjádření. Soubor fotografií Máchovské kontemplace získal 3. Cenu v mezinárodní soutěži Prix de la Photographie Paris, 2016, v kategorii Book Proposal / Fine Art a čestné uznání na IPA – International Photography Awards, 2016, v kategorii Fine Art Landscapes.


The photographer Vladimir Kysela concentrates in his work on recording of his emotions during perception of landscape, he searches an interaction of painting, literary and musical expression. His cycle of photographs Macha´ Contemplation was awarded the 3rd Prize in International Competition Prix de la Photographie Paris, 2016, in category Book Proposal / Fine Art and Honourable Mention of IPA – Interntional Photography Awards, 2016, in category Fine Art Landscapes.

 

____________________________________

 

Už za pár týdnů si můžete poprvé prohlédnout výstavu fotografií Vladimíra Kysely. Ukázku z jeho díla, mezinárodně oceněnou kolekci “Máchovské kontemplace”, můžete vidět od 6. - 20. 1. 2017 v Galerii kritiků, Jungmannova 31, Praha 1. Fotograf Vladimír Kysela se ve své práci soustředí zejména na zachycení emoce v krajině, zkoumá interakci obrazového vyjádření, literatury a hudby. Autor uvádí, že jeho tvorbu významně ovlivňují malíři - Monet, Turner, Šíma. V poslední době se věnuje nezávislým projektům.

Kolekce získala 3. místo v Prix de la Photographie Paris, 2016, v kategorii “Book Proposal (Series Only)/ Fine Art”), byla oceněna porotou v Los Angeles (2016 - IPA, International Photography Awards) a v Lucemburku (2016 – Luxembourg Art Prize). Projekt “Máchovské kontemplace” byl publikován rovněž na internetových stránkách prestižního britského časopisu On Landscape a ukázka vyšla knižně ve výroční publikaci “Vision 2016” kurátorského serveru 1X.com.

Ukázku z jeho díla, mezinárodně oceněnou kolekci “Máchovské kontemplace”, můžete vidět od 6. - 20. 1. 2017 v Galerii kritiků, Jungmannova 31, Praha 1.

 

Vladimír Kysela je členem respektovaného fotoklubu Balvan z Jablonce nad Nisou, jeho další práce si můžete prohlédnout také na jeho internetových stránkách www.vladimirkysela.com.

 

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po