Sousedský blešák aneb Artbazar s workshopem (tvorba výtvarné koláže)

Pořadatelé: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků

Termín a místo konání: 21 – 26. ledna 2020, Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

Účel: Tvůrčí a vzdělávací akce pro sousedskou komunitu Prahy 1, s důrazem na účast škol a studentů, bez vstupného, spojená se závěrečnou beneficí zvaných hostů ve prospěch neziskové činnosti pořadatelů 

Program:

Úterý 21. ledna, 18:00 - slavnostní zahájení „Sousedského blešáku neboli Artbazaru s workshopem“ – přivítání kurátorky Galerie kritiků, Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro Ph.D a přátelský přípitek – seznámení návštěvníků s níže uvedeným týdenním průběhem akce a její obsahovou nabídkou

obsahová nabídka ve dnech 22. – 24. ledna, 11-18 hodin:

a/ instalace obrazů na stěnách a stolů s tiskovinami a grafickými pracemi v prostoru galerie – určená podle druhů děl buď k bezplatnému rozdávání anebo prodeji za symbolickou cenu (od 10,- Kč výše) – týká se remitend časopisů, početných výstavních katalogů, knih umělců, pohlednic, plakátů, kalendářů aj., dále originálních drobných grafik a kreseb od všeobecně známých autorů, převážně z dob klasické moderny. Nabídku doplní nápadité umělecké a upomínkové předměty současných umělců.

b/ každodenní workshopy s výrobou koláží a účastí škol v dopoledních hodinách (11 – 13:00), pro dospělé zájemce (16 - 18:00). Bezplatná účast, pouze účastníci tvorby   workshopu dobrovolně přispějí na poskytnutý materiál dobrovolným do kasičky u vchodu do galerie. Odnesou si z návštěvy workshopu kromě nabízených odborných tiskovin, autorizovaných děl a drobných dárkových předmětů i vlastnoručně vytvořený obraz pod vedením renomované školitelky, výtvarnice Jitky Kopejtkové. Akce je směrována především na sousedskou komunitu Prahy 1 (včetně zaměstnanců HMP a obyvatel budovy), kde se nachází řada spřátelených škol, od všeobecných po odborné, od středních po vysoké školy, jejichž žáky a studenty akce zajímá (příjem rezervací bude zajišťován předem). Vstup je však volný i pro zájemce z jiných městských částí. K jejich dispozici bude u baru galerie nachystané malé občerstvení.

Pro školou povinné účastníky se workshopy konají v dopoledních hodinách od 11 do 12 hodin, pro dospělé kvečeru od 16 do 18 hodin, pozváni budou i sousedé v budově Adrie. Chceme, aby akce měla veselý průběh a zdařila se pro radost a potěšení všech účastníků.

c/ Sobota 25. ledna, 14 – 16 hodin: Benefiční prodej vystavených děl společenskou formou zábavné aukce s pohoštěním a kulturním programem pro zvané hosty (koná se ve prospěch neziskové výstavní a odborné činnosti pořadatelů Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků)

-          14:00 – registrace, welcome drink

-          14:30 - přivítání hostů kurátorkou galerie s úvodním slovem k vystaveným dílům, dále malá humorná přednáška PhDr. Michala Zachaře, historika umění, o úspěších a neúspěších prodeje uměleckých děl na dnešních aukcích a o současných tržních možnostech pro umění

-          15 – 16 hodin – licitace děl neznámých i známých autorů, běžně neprodávaných i prodávaných, moderuje a odborným slovem uvádí PhDr. Josef Vomáčka, historik umění a architektury, společně s JUDR. Janem Šefránkou

-          16 – 18 hodin  - slavnostní přípitek a pohoštění, volná zábava s hudebním programem (hudbu zajišťuje Studio Chevalier a čestným hosty jsou Václav Neckář a Pavel Sedláček)

-          předpokládaná je živá účast médií

d/ - Neděle 26. ledna – zakončení akce v rámci výstavního prodeje a závěrečná bilance

artbazar.jpg

„Ecce Super Homo“ - Vojtěch Kovařík (laureátské dílo – 12. Cena kritiky za mladou malbu), Vojtěch Horálek a Mirek Zahálka

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy „Ecce Super Homo“ - Vojtěch Kovařík (laureátské dílo – 12. Cena kritiky za mladou malbu), Vojtěch Horálek a Mirek Zahálka do Galerie kritiků ve čtvrtek 19. 12. 2019 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. 1. 2020. Těšíme se na Vás,

The Association of Art Critics / Czech section of AICA have the pleasure of inviting you to the exhibition „Ecce Super Homo“ - Vojtěch Kovařík (the laureate´s work – 12th Prize of Art Critique for Young Painting), Vojtěch Horálek and Mirek Zahálka to Galerie kritiků on Thursday 19. 12. 2019,  PM 6:00, the press meeting PM 5:00. The exhibition ends 19. 1. 2020. Looking forward to meet you,

 

Galerie kritiků

ecce.jpg

Vzduch ve městě / City Air

Srdečně Vás zveme na vernisáž česko – německé  výstavy Vzduch ve městě / City Air se záštitou Česko-německého fondu budoucnosti, v úterý 8. října 2019 v 18 hodin do Galerie kritiků, za účasti vystavujícího německého kurátora Metulczkiho, umělce Martina Kreima a českých autorů, setkání s tiskem od 17 hodin. Výstava potrvá do 3. listopadu 2019. Vystavují - Martin Kreim, Metulczki, Stefan Schwarzmüller, Oliver Stäudlin, Lukáš Havrda, Jitka Kopejtková, Edita Pattová, Tomáš Sejkora. Těšíme se na Vás,

 

 

We cordially invite you to the opening of the Czech - German exhibition Vzduch ve městě / City Air with patronage of the Czech-German Fund of Future, on Tuesday, October 8, 2019 at 6 PM in the Gallery of Art Critics, meeting with press at 5 PM, attended by the exhibiting German curator Metulczki, artist Martin Kreim and Czech authors. The exhibition runs until November 3, 2019. Exhibiting - Martin Kreim, Metulczki, Stefan Schwarzmüller, Oliver Stäudlin, Lukas Havrda, Jitka Kopejtkova, Edita Pattova, Tomas Sejkora. We look forward to meet you,

 

 

Galerie kritiků

Vzduch ve městě.jpg

město 2.jpg

město 3.jpg

město 4.jpg

město 5.jpg

město 6.jpg

město 7.jpg

město 8.jpg

město 9.jpg

Václav Sika - Na motorce - Auf einem Motorrad - On Motor-bike

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA ve spolupráci s Městskou galerií Furth im Wald a Česko-německým fondem budoucnosti Vás zvou na výstavu Václava Siky s názvem  „Na motorce – Auf einem Motorrad - On Motor-bike“ do Galerie kritiků. Zahájení se koná v úterý 10. 9. 2019 v 18 hodin, tisková konference v 17 hodin. Výstava potrvá do 6. 10. 2019. Těšíme se na Vás,

 

The Association of Art Critics / Czech section of AICA in cooperation with the City Gallery of Furth im Wald and the Czech-German Fund of Future have the pleasure of inviting you to the exhibition of Václav Sika entitled „Na motorce – Auf einem Motorrad - On Motor-bike to Galerie kritiků, the vernissage will be held in Tuesday, 10. 9. 2019,  PM 6:00, the press meeting PM 5:00. The exhibition ends 6. 10. 2019. Looking forward to meet you,

Galerie kritiků

 

V_SIKA_pozvanka.jpg

The Most Unitroducible / Ti nejneseznamovatelnější

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na výstavu The Most Unitroducible / Ti nejneseznamovatelnější - 18 umělců z Oaklandu, Kalifornie, v Galerii kritiků. Zahájení se koná v úterý 20.srpna 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem za účasti organizátorů v 17 hodin. Výstava potrvá do 8.září 2019. Těšíme se na Vás,

The Association of Art Critics / Czech section of AICA have the pleasure of inviting you to the exhibition The Most Unitroducible / Ti nejneseznamovatelnější – 18 artists from Oakland, California, in Galerie kritiků. The vernissage will be held in Tuesday, 20th.August 2019,  PM 6:00, the press meeting with participation of organisers PM 5:00.  The exhibition ends 8th September 2019. Looking forward to meet you,

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641
www.galeriekritiku.cz

The Most Unitroducible / Ti nejneseznamovatelnější

The Most Unitroducible / Ti nejneseznamovatelnější

Otisk kreativního podvědomí / The Imprint of Creative Subconsciousness

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na vernisáž výstavy nazvané Otisk kreativního podvědomí /  The Imprint of Creative Subconsciousness, věnované výběru obrazů l´art brut umělců z 20 zemí ve sbírce Muzea naivního a marginálního umění Jagodina, Srbsko. Výstava bude otevřena za přítomnosti kurátorky Niny Krstič v úterý 16. července 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem se koná v 17 hodin v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze. Výstava potrvá do 11.srpna 2019. Těšíme se na Vás,

 

The Association of Art Critics / Czech section of AICA have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Otisk kreativního podvědomí / The Imprint of Creative Subconsciousness, dedicated to the selection of l´art brut paintings of artists from 20 countries, in the collection of the Museum of Naive and Marginal Art, Jagodina, Serbia. The exhibition will be opened with the participation of curator Nina Krstič on Tuesday, 16th July 2019, PM 6:00, press meeting at 5:00 in Galerie kritiků, Palace Adria, Prague. The exhibition ends 11th August 2019. Looking forward to meet you,

Galerie kritiků

srb 3.jpg

srbsko 1.jpg

srbsko 2.jpg

srbsko 3.jpg

srbsko 4.jpg

Verš a obraz / Poetry and Image

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na vernisáž výstavy nazvané Verš a obraz / Poetry and Image, věnované vzpomínce na Petra Geislera, vynikajícího japanologa a kaligrafa, básníka a filosofa, u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí, do Galerie kritiků v úterý 25. června 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin, za účasti čestných japonských hostů z kaligrafické asociace Hatai. Za podporu výstavě děkují pořadatelé paní Zuzaně Geislerové s rodinou a za laskavou záštitu Japonskému velvyslanectví v České republice, Česko-japonské společnosti a Státnímu fondu kultury při Ministerstvu kultury České republiky. Výstava potrvá do 13. července 2019, kurátory jsou Ivo Hucl a Vlasta Čiháková Noshiro.

Těšíme se na Vás,

 

The Association of Art Critics / Czech section of AICA have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Verš a obraz / Poetry and Image, dedicated to the memory of Petr Geisler, outstanding Japanologist and calligrapher, poet and philosopher, on the 10th anniversary of his death, to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 25th June 2019, PM 6:00, press meeting at 5:00, with participation of the honorary Japanese guests from the Association of calligraphy Hatai. Organisers are grateful to Mrs. Zuzana Geislerová and her family for the support of the exhibition and for the kind patronage to the Embassy of Japan in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association and the State Cultural Fund of the Ministry of Culture of the Czech Republic. The exhibition ends 13. July 2019, the curators are Ivo Hucl and Vlasta Čiháková Noshiro. Looking forward to meet you,

 

Galerie kritiků

 

 

verss.JPG

verss 2.JPG

verss 3.JPG

verss 4.JPG

Jan Lamač - O jednoduchém / About the Simple

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy nazvané O jednoduchém / About the Simple obrazů a objektů Jana Lamače, syna českého historika umění Miroslava Lamače, do Galerie kritiků v úterý 4. června 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 21. června 2019, zahájí ji Ph.Dr. Karel Srp. Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled O jednoduchém / About the Simple  of the paintings and objects of Jan Lamač, son of the Czech art historician Miroslav Lamač, to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 4th June 2019, PM 6:00, press meeting at 5:00. The exhibition ends 21st June 2019 and will be inaugurated by Ph.Dr. Karel Srp. Looking forward to meet you!

pozvanka_Lamac_750.jpg

Linda Čihařová a Richard Kočí - Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy nazvané Osídlená abstrakce / Settled Abstraction akvarelů Lindy Čihařové a soch Richarda Kočího do Galerie kritiků v úterý 14. května 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 1. června 2019.

Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Osídlená abstrakce / Settled Abstraction of the watercolors of Linda Čihařová and the sculptures of Richard Kočí to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 14th May 2019, PM 6:00, press meetingat 5:00. The exhibition ends 1st June 2019.

Looking forward to meet you!

 

Pozvanka_osidlena-abstrakce.jpg

Vojtěch Horálek - Sluneční lázeň / Sun Bath

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Galerie Gema Vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku výstavy „Sluneční lázně“ Vojtěcha Horálka v úterý 7. května 2019 od 16:30 v Galerii kritiků. Budeme besedovat s autorem na téma např. Jak brát sluneční lázeň během zatmění slunce. Těšíme se s Vámi nashledanou!

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie Gema Vás srdečně zvou na zahájení výstavy Vojtěcha Horálka pod názvem „Sluneční lázeň“ do Galerie kritiků, Palác Adria, v úterý 16. dubna v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Üvodní slovo pronese MgA. Tereza Nováková. Výstava potrvá do 12. 5. 2019, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků. Těšíme se na Vás!

 

Association of Art Critics and Theoreticians / Gema Gallery have a pleasure of inviting you to the opening of the Vojtěch Horálek´s exhibition entitled „ Sun Bath“ to Gallery of Art Critics, Palace Adria on Tuesday 16th April, 6:00 PM, the press meeting 5:00 PM. The opening speech will be done by MgA. Tereza Nováková. The exhibition runs until May 12th, open daily 11 - 18:00 except of Monday and National holidays. Looking forward to see you!

Pozvanka-Horalek-SunBath_low.jpg

Jaroslav Svoboda a Tomáš Tóth - Vnitřní světy/ Inner Worlds

Zveme Vás srdečně na otevření česko-slovenské výstavy s názvem Vnitřní světy / Inner Worlds  sochaře Tomáše Tótha a malíře Jaroslava Svobody do Galerie kritiků v úterý 19. března 2019 v 18 hodin, beseda s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 14. dubna 2019. Těšíme se na Vás!

 

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibition entitled Vnitřní světy / Inner Worlds of the sculptor Tomáš Tóth and the painter Jaroslav Svoboda to the Gallery of Art Critics on Tuesday, 19th March 2019, press meeting PM 5:00. The exhibition ends 14th April 2019. Looking forward to meet you!

Pozvanka-Inner Worlds_low.jpg

Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava Svobody a sochaře Tomáše Tótha je založena na gesticky pojatých akvarelech a kresbách aktů v kombinaci s drobnými figurálními plastikami, vytvořenými ze vzácných kovů. Představuje duchovní spojení křehkých světů obou umělců, jejichž typickým rysem je poetika a jemnost provedení díla, krása ve vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.

 

The Czech-Slovak exhibition of the painter Jaroslav Svoboda and the sculptor Tomáš Tóth is based on gestically conceived watercolors and drawings of acts in combination with small figural sculptures made of precious metals. It represents the spiritual connection of the fragile worlds of both artists, whose characteristic is the poetics and fineness of the artwork, the beauty in expressing the moment, feelings and spirits.

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po