NABÍDKA PROSTOR

Palác Adria je významnou architektonickou dominantou, situovanou na exponovaném nároží Národní třídy a Jungmannovy ulice v samém středu města Prahy.

Palác Adria byl postaven na parcele o ploše 2 156 m2 v letech 1923-24 pro pojišťovací společnost Riunione Adriatica di Sicurta. Projekt byl zadán architektům Pavlu Janákovi a Josefu Zaschemu, kteří zvláště na kamenné fasádě uplatnili styl rondokubismu. Architekt Janák se při komponování průčelí paláce inspiroval i motivy věží a cimbuří renesančních paláců středoitalských signorií. Při výzdobě spolupracovali sochaři Otto Gutfreund, Jan Štursa, Karel Dvořák a Bohumil Kafka. Konstrukční systém budovy je železobetonový skelet s výplňovým cihelným zdivem. Objekt má 11 podlaží, z toho 3 podzemní a 8 nadzemních. Při terasách jsou umístěny dvě restaurace.

Majitelem nemovitosti je Hlavní město Praha, které pověřilo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků zajišťováním výstavní činnosti v Galerii kritiků v prvním patře budovy. Celková výměra galerie je 393 m2 čisté výstavní plochy + dvorana 226 m2

 

Adria Palace, the site of the Association of Czech Art Critics and Theoreticians, is a significant architectural dominant located at a busy corner of the Národní St and Jungmannova St in the very centre of the Capital city Prague. Adria Palace was built on the area of 2,156 m2)  It was comissioned by an italian insurance company, the Riunione Adriatica di Sicurta and built between the years 1923 and 1924. The design was made by architects Pavel Janák and Josef Zasche, who decorated the building and especially its stone facade in Rondo-Cubist style. When composing the front facade of Adria Palace, the architect Janák was inspired by motifs of towers and battlements of Renaissance palaces from Central Italian „signorias“. The plastic decoration of the Palace was created by sculptors Otto Gutfreund, Jan Štursa, Karel Dvořák and Bohumil Kafka. The bearing structure of the building is a reinforced concrete skeleton, filled with brick masonry. The building has eleven storeys, three undergrounds and eight above grade levels. Two restaurants are located at the side of open-air terrace.

 

The owner, the Capital City of Prague, has appointed the Association of Czech Art Critics and Theoreticians to be in charge of the exhibition activity of the Gallery of Art Critics in the first floor. This gallery has an exhibiting area of 393 m2 + hall space 226 m2

 

V případě zájmu o pronájem prostor kontaktujte Aleše Rataje 606 601 224 mail: rataj@volny.cz

 

PALÁC ADRIA 1. patro

Jungmannova 31

110 00 Praha 1

t: +420 224 494 205

f: +420 222 520 676

 

galeriekritiku@volny.cz

www.galeriekritiku.cz

 

Aleš Rataj

606 601 224

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků vedené v registru občanských sdružení MV ČR pod.j.č. VSP/1-4 231/91 ze dne 15.1.1991, IČO: 15887839, DIČ:CZ15887839, Bankovní spojení: ČSOB 111279219/0300

 

Plán prostor:

 

plán prostor pronájmu
Fotografie prostor:

 

1..jpg

 

6..jpg

 

 

3..jpg

 

 

 

 

 

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po